Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3046
Title: Euler sayıları, polinomları ve özellikleri
Other Titles: Euler numbers, polynomals and properties
Authors: Cangül, İsmail Naci
Özbay, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ana Bilim Dalı.
Keywords: Euler sayıları
Bernoulli sayıları
Özel sayılar
Euler numbers
Bernoulli numbers
Special numbers
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbay, H. (2010). Euler sayıları, polinomları ve özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde Euler sayıları ve polinomları tanımlanmış ve çeşitli özellikleri ele alınarak, kullanım alanları gösterilmiştir.Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın diğer bölümlerine temel oluşturacak kavramlar ve teoremler verilmiştir.İkinci bölümde Euler sayıları ve polinomları tanımlanmış ve bunları hesaplamaya yarayan bağıntılar ele alınmıştır. Ayrıca Euler sayıları ve polinomlarının bazı özellikleri ile bu sayılar ve polinomlar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Son olarak da bu sayıların zeta fonksiyonları çalışılmış ve Euler sayıları ile Bernoulli sayıları arasındaki ilişkiler verilmiştir.Üçüncü bölümde Euler sayıları ve polinomlarının özellikleri verilmeye devam edilmiş, özellikle de ikinin kuvveti şeklindeki modlarda bu sayıların kongrüansları ele alınmış ve çalışılmıştır.
In this thesis, several properties and usage areas of Euler numbers and polynomials are given. The thesis consists of three chapters. In the first chapter, the preliminary notions which are to be used in later chapters are given. In the second chapter Euler numbers and polynomials are defined and relations to calculate them are considered. Also some properties of Euler numbers and polynomials and the relations between these numbers and polynomials are given. Finally the zeta functions of these numbers are studied and the relation between Euler numbers and Bernoulli numbers is given. In the third chapter, some further properties of Euler numbers and polynomials are given and especially, their congruences in the moduli powers of two are studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3046
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283023.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons