Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3040
Title: Romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesinin ultrasonla değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of disease activity with joint ultrasonography in rheumatoid arthritis patients
Authors: Yurtkuran, Deniz Merih
Oruçoğlu, Nurdan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.
Keywords: Romatoid artrit
Ultrason
Klinik hastalık aktivitesi
Power doppler
Rheumatoid arthritis
Ultrasound
Clinical disease activity
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruçoğlu, N. (2015). Romatoid artritli hastalarda hastalık aktivitesinin ultrasonla değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı 12-eklem ultrason (US) metodu ile genel hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi, klinik aktivite skorları ve muayene bulguları ile korelasyonunun araştırılmasıdır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya en az 3 aydır romatoid artrit (RA) tanısı ile tedavi almakta olan 62 hasta alındı. Hastaların her iki taraf dirsek, el bileği, 2. ve 3. metakarpofalangeal (MKP), diz ve ayak bilek eklemleri olmak üzere 12 eklemi ultrason ile değerlendirilerek 744 eklemin multiplanar gri skala ve power doppler (PD) imajları elde edildi ve klinik muayene bulguları ile karşılaştırıldı. Hastaların demografik özellikleri ile ekstra-artikuler tutulum ve oto antikor varlığı, hastalık süresi ve laboratuvar değerleri kaydedildi. Hastalık aktivitesi; hastalık aktivite skoru (DAS28), klinik hastalık (CDAI) ve basitleştirilmiş hastalık aktivite indeksi (SDAI) ile değerlendirildi. Hastalara ayrıca sağlık değerlendirme anketi (Health Assesment Questionnaire-HAQ) uygulandı. Bulgular: Sinoviyal proliferasyonlu, sinovitli ve PD'li eklem sayısı, sinoviyal proliferasyon US skoru ve total US skoru ile DAS28 ve SDAI skorları arasında zayıf korelasyon mevcuttu. CDAI ile ise korelasyon saptanmadı. Klinik eklem muayenesi ile US bulgularının korelasyonu da genel olarak zayıftı. Eklemlerin klinik muayenesi ile US uyumu eklem bazında ayrı ayrı değerlendirildiğinde; klinik bulgular ile US arasında en fazla korelasyon 2. MKP (iyi derecede) ve dizlerde (orta derecede) saptanmış olup el bileği ve 3.MKP korelasyonu zayıf olarak bulundu, dirsekte ise korelasyon saptanmadı. Sonuç: Hastalık aktivite indeksleri ve klinik eklem muayenesinin ultrason bulguları ile arasında zayıf korelasyon gözlenmesi klinik muayenenin tek başına her zaman hastalık aktivitesinin ve eklem inflamasyonunun değerlendirmesinde yeterli olmayabileceğini göstermektedir. US kullanımı RA hastalarının daha doğru değerlendirilmesini sağlayabilir.
Objective: The aim of this study was to assess overall disease activity and to investigate the correlation between clinical activity scores and physical examination findings with 12-joint ultrasound (US) method in rheumatoid arthritis (RA) patients. Materials and methods: A total of 62 patients who were treated at least 3 months with the diagnosis of RA were enrolled to the study. Multiplanar gray-scale and power doppler (PD) images of the 12-joints were obtained (bilateral elbow, wrist, 2nd and 3rd metacarpophalangeal (MCP), knee and ankle) and compared with clinical examination. The demographic characteristics of patients such as extra-articular involvement, presence of auto-antibodies, duration of disease and laboratory values were recorded. Overall disease activity were evaluated with the disease activity score (DAS28), clinical (CDAI) and simplified disease activity index (SDAI). Functional outcomes of the patients were assessed by the health assessment questionnaire. Results: There was a poor corelation between clinical activity scores (SDAI and DAS28) and the number of joints with synovial proliferation, synovitis, power doppler activity and total and sinoviyal proliferation US scores. There was no significant correlation with CDAI. The concordance of clinical joint examination and ultrasonographic findings were also poor in general. Power doppler activity of the 2. MCP joints (good) and knees (moderate) were mostly correlated with the clinical examination, while poor at the 3.rd MCP and wrist, and there was no correlation at the elbow. Conclusion: Poor correlation between either the clinical examination or disease activity and ultrasound findings indicates that, the clinical examination may not be sufficient for the evaluation of disease activity and joint inflammation alone. Usage of ultrasound may provide more accurate assessment of RA patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3040
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389721.pdf6.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons