Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3039
Title: Kolorektal kanserli hastalarda K-ras ve BRAF gen mutasyonlarının moleküler yöntemlerle araştırılması
Other Titles: Investigation of K-ras and BRAF gene mutations by molecular genetic methods in colorectal cancer patients
Authors: Yakut, Tahsin
Görükmez, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: Kolorektal kanser
K-ras
BRAF
DNA dizi analizi
Colorectal cancer
DNA sequencing analysis
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görükmez, O. (2012). Kolorektal kanserli hastalarda K-ras ve BRAF gen mutasyonlarının moleküler yöntemlerle araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Güncel bulgular KRK'li hastalarda K-ras ve BRAF gen değişikliklerinin potansiyel prognostik ve prediktif değerlerini göstermektedir. Bizim çalışmamızın amacı kolorektal kanserli hasta gurubunda K-ras ve BRAF genlerindeki mutasyonları tanımlamak ve çeşitli klinopatolojik parametrelerle ilişkisini değerlendirmektir.Bu çalışmada, kolorektal kanser ve onların normal çevre dokularının alındığı 50 hastanın parafine gömülü doku blokları kullanılarak K-ras onkogeni kodon 12, 13, 61 ve BRAF onkogeni kodon 600 nokta mutasyonları ile tümörün klinikopatolojik karakteristiği araştırılmıştır. BRAF geni ve K-ras genindeki mutasyonlar doğrudan dizi analizi ile incelendi. İstatistiksel analizde p< 0.05 değeri anlamlı kabul edildi.50 KRK'li hasta içinde %30 (n=15) K-ras mutasyonu saptadık. Kodon 12, kodon 13 ve kodon 61'deki mutasyon sıklıkları sırasıyla %22 (11/50), %6 (3/50) ve %2 (1/50) idi. BRAF mutasyonları nadirdi ve sadece bir hasta kodon 600 mutasyon taşıyıcısıydı.Sonuçlarımız tümör lokalizasyonunun K-ras gen mutasyonu ile anlamlı ilişki gösteren tek faktör olduğunu gösterdi. Yaş, cinsiyet, tümör diferansiyasyonu, tümör morfolojisi ve evre gibi diğer klinopatolojik özellikler K-ras gen mutasyonları ile pozitif ilişki göstermedi.
Recent evidence highlights the potential prognostic and predictive value of BRAF and K-RAS gene alterations in patients with colorectal cancer. The objective of our study was to identify and assess mutations in the K-ras and BRAF genes in a cohort of patients with colorectal cancer for their association with various clinicopathological parameters.We investigated the clinicopathological characteristics and point mutations of K-ras oncogene codons 12, 13, 61 and BRAF oncogene codon 600 using paraffinembedded materials from cancerous and the surrounding normal tissues of 50 colorectal cancer cases. Mutations in the BRAF gene and the K-ras gene were examined by direct sequence analysis. In statistical analysis, the level of significance was set at p<0.05.Among the 50 colorectal cancer patients, we detected %30 (n=15) mutations in the K-ras gene. Mutation frequencies at codon 12, codon 13 and codon 61 were %22 (11/50), %6 (3/50) and (%2, 1/50) respectively. BRAF mutations were rare, and only one patient (%2) harbored a detectable mutation at codon 600.Our results showed that tumor location was the only factor that showed an obvious relationship with K-ras gene mutation. Other clinicopathological features, such as age, gender, tumor differentiation, tumor morphology, and stage, showed no positive relationship with K-ras gene mutations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3039
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314515.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons