Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3032
Title: Yapay zeka yöntemleri kullanılarak dokuma makinelerinde çözgü besleme sistemi tasarımı
Other Titles: Warp let-off system design using artificial intelligence methods for weaving machine
Authors: Eren, Recep
Dağkurs, Lütfullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çözgü gerginliği
Bulanık mantık
PID kontrol
Warp tension
Fuzzy logic control
PID control
Issue Date: 11-Nov-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağkurs, L. (2010). Yapay zeka yöntemleri kullanılarak dokuma makinelerinde çözgü besleme sistemi tasarımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada dokuma makinesine ait çözgü salma sisteminin teorik modellenmesi yapılmıştır. Teorik modelden yararlanılarak tüm dokuma işlemi boyunca meydana gelen çözgü gerginliğindeki değişim incelenmiştir. Çözgü gerginliği çözgü salma miktarına, kumaş çekme miktarına ve arka köprünün hareketine bağlı olarak farklı değişimler göstermektedir. Çözgü gerginliğinin istenilen değerde sabit tutabilmek için PID denetim sistemi ve Bulanık Mantık kontrol denetçisi kullanılmıştır. PID denetim sisteminde farklı oransal, türev ve integral değerleri kullanılarak çözgü gerginliğinin değişimi incelenmiştir. Bulanık mantık kontrolcüsünde ise istenilen gerginlik değerine ulaşabilmek için kural tablosu oluşturulmuştur. Yapılan simülasyon çalışmasıyla bulanık mantık kontrolcüsüyle yapılan gerginlik değişiminin PID denetim sistemiyle yapılan kontrole göre önemli avantajlar sağladığı gözlemlenmiştir.
In this thesis, theoritical modelling of the let off system in loom has been done. Throughout the entire weaving process, change occurring in the warp tension investigated by using the theoretical model. Warp tension, depending on the back rail ossicilations and let off and take up amount, shows the different variations. Desired to keep the value of warp tension PID and fuzzy logic controller was used. PID control system, different proportional, derivative and integral values of the exchange were examined using warp tension. The rule table of fuzzy logic controller in order to achieve the desired tension value was created. Fuzzy logic controller with a simulation study made of the PID control system built with the tensions of change compared to control important advantages that have been observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3032
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283021.pdf11.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons