Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3026
Title: Aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle endovasküler stent tedavisi uygulanmış olgularda erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlar
Other Titles: Early period clinical and radiological outcomes in cases treated with endovascular stenting for atherosclerotic carotid artery stenosis
Authors: Hakyemez, Bahattin
Orcan, Gökhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ateroskleroz
Karotis darlığı
İnme
Stent
Karotis arter stentleme
Atherosclerosis
Carotid stenosis
Stroke
Stent
Carotid artery stenting
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orcan, G. (2010). Aterosklerotik karotis arter darlığı nedeniyle endovasküler stent tedavisi uygulanmış olgularda erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Karotis arter stentleme (KAS), karotid endarterektomiye (KEA) bir alternatiftir. Bu çalışmanın amacı, karotis arter stentleme yapılmış hastalarda klinik ve radyolojik sonuçlarının belirlenmesidir.Bu retrospektif çalışmada, Haziran 2007 ve Nisan 2010 tarihleri arasında karotid arter darlığı nedeniyle tedavi edilen 96 olgu/105 arterin (59 [%61,4] olgu semptomatik ve 37 [%38,6] olgu asemptomatik) verileri analiz edildi. Hastaların demografik özellikleri, darlık yüzdeleri, kullanılan stent ve emboli koruma cihazlarının sayı ve çeşitleri ile perioperatif 30 günlük inme miyokard infarktüsü (Mİ), ve ölüm oranları araştırıldı.30 günlük, minör inme oranı %4,8, ölüm oranı %0,9, toplam inme ve ölüm oranı %5,7 idi. Transient iskemik atak (TİA), majör inme ve Mİ görülmedi.Sonuç olarak, KAS kabul edilebilir 30 günlük komplikasyon oranlarıyla uygulanabilir. Gelişen ve olgunlaşan KAS malzeme ve tekniğiyle, günümüzde KEA'ya iyi bir alternatiftir. Gelecekte, KEA'dan ziyade KAS'tan fayda görecek hastaların belirlenmesi için yeni çalışmalar yapılmalıdır.
Carotid artery stenting (CAS) is an alternative to carotid endarterectomy (CEA). The purpose of this study was to determine clinical and radiological outcomes on carotid artery stenting patients. In this retrospective study, we analysed data from 96 cases/105 arteries (59 [%61,4] cases were symptomatic and 37 [%38,6] were asymptomatic) treated for carotid artery stenosis between June 2007 and April 2010. Patient’s demographic variables and percentages of stenosis, the number and varieties of used stents and embolic protection devices with perioperative 30 days stroke, myocardial infarction (MI) and death rate were investigated. At 30 days, there was a %4,8 minor stroke rate, a %0,9 death rate and a combined %5,7 stroke and death rate. There was no transient ischemic attack (TIA), major stroke and MI. In conclusion, CAS can be performed with an acceptable 30-day complication rates. With the evolution and maturation of CAS equipment and technique, CAS is now a reasonable alternative to CEA. In the future, new studies should be performed to identify those patients who will benefit more from CAS than from CEA.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3026
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307231.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons