Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3010
Title: 2008 finansal krizinin ardından Türkiye'de uygulanan para politikaları
Other Titles: Monetary policies implemented after the 2008 financial crisis
Authors: Baştürk, Meryem Filiz
Guluzade, Faig
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Para politikaları
Monetary policies
Finansal kriz
TCMB
Geleneksel olmayan politika tedbirleri
Finansal istikrar
Financial crisis
CBRT
Non-traditional policy measures
Financial stability
Issue Date: 29-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Guluzade, F. (2019). 2008 finansal krizinin ardından Türkiye'de uygulanan para politikaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: ABD konut sektöründe biriken sorunlar 2008 yılında küresel çapta krize dönüşmüştür. Finansal kriz çeşitli etki kanallarıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine sirayet etmiştir. Krizin etkilerini önlemek ve ekonomik aktiviteleri canlandırmak için gelişmiş ülke merkez bankaları genişletici politika tedbirlerine yönelmişdirler. Daha temkinli tutum sergileyen gelişmekte olan ülke ekonomileri ise, enflasyon riskinin ortadan kalkmasıyla beraber büyümeyi destekleyici politikalar uygulamaya başlamışdırlar. Kriz sonrasında çok sayda merkez bankası fiyat istikrarıyla beraber finansal istikrarı da politika amacı olarak kabul etmiştir. Geleneksel para politikası araçları hem fiyat hem de finansal istikrarı sağlamakta yetersiz kalmıştır. Bu nedenle, bir çok ülke merkez bankası politika çerçevelerinde önemli değişiklikler yaparak geleneksel olmayan makro ihtiyati tedbirleri yeni politika çerçeveleri dahilinde kullanmışlardır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da 2010 yılı sonlarından itibaren politika çerçevesinde radikal değişiklikler gerçekleştirmiştir. TCMB, yeni politika çerçevesinde faiz koridoru, rezerv opsiyon mekanizması, zorunlu karşılıklar gibi geleneksel olmayan politika araçlarını etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye`nin küresel kriz öncesinde ve sonrasında uygulanan politika tedbirleri karşılaştırılmış ve krizin para politikasında ne tür değişikliklere yol açtığı incelenmiştir.
The accumulated problems in the US residential sector turned into a global crisis in 2008. The financial crisis has spread to the economies of industrial and developing countries through various channels of influence. In order to prevent the effects of the crisis and revive economic activities, central banks of industrial countries have turned to expansionary policy measures. On the other hand, the economies of developing countries, which exhibited a more cautious attitude, started to implement growthsupporting policies with the elimination of inflation risk. A great number of central banks have considered price stability as well as financial stability as a policy objective during post-crisis period. Conventional monetary policy instruments have failed to provide both price and financial stability. Therefore, many countries' central banks have made significant changes in policy frameworks and have used unconventional macro provisional injunctions within new policy frameworks. The Central Bank of the Republic of Turkey has also made radical changes to the policy framework since the end of 2010. Within the framework of the new policy, the CBRT has effectively used non-traditional policy instruments such as interest rate corridor, reserve option mechanism and required reserves. This study compared the policy measures implemented in Turkey before and after the global financial crisis and examined the types of changes that led to the crisis in the monetary policy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3010
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701611026.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons