Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3007
Title: Güney Doğu Marmara Bölgesinde yetiştirilen bodur ve yarı bodur anaçlı Granny Smith elma çeşidinin beslenme durumunun belirlenmesi
Other Titles: Determining nutritional status of dwarf and semi-dwarf rootstock Granny Smith apple cultivar growing in Southwest Marmara Region
Authors: Katkat, A. Vahap
Albayrak, Barış
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Bodur
Yarı bodur
Anaç
G. Smith
Elma
Beslenme durumu
Dwarf
Semi-dwarf
Rootstock
Apple
Nutritional status
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Albayrak, B. (2009). Güney Doğu Marmara Bölgesinde yetiştirilen bodur ve yarı bodur anaçlı Granny Smith elma çeşidinin beslenme durumunun belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Güney Doğu Marmara Bölgesinde yetiştirilen bodur ve yarı bodur anaçlı G.Smith elma çeşidi bahçe topraklarının verimlilik durumlarını ve beslenme sorunlarını belirleyebilmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, Bursa, Yalova ve Sakarya'dan 18 adet bodur, 10 adet yarı bodur anaçlı bahçe seçilmiştir. Deneme bahçelerinden toprak örnekleri 2006 yılında 2 derinlikten, bitki örnekleriyse 2006 ve 2007 yıllarında alınmıştır. Elma bahçe toprakları genelde hafif bünyeli, hafif alkali reaksiyonlu, az-orta kireçli ve tuzluluk bakımından sorunsuzdur. Bodur anaçlı bahçe topraklarının üst derinlikte %11'inde potasyum, %5.5'inde bor, alt derinlikteyse %50'sinde organik madde, %56'sında potasyum, %5.5'inde magnezyum, %39'unda çinko, %45'inde bor yetersizdir. Aynı bahçelerin yaprak sonuçları değerlendirildiğinde; her iki yıl %11'inde mangan bakımından, yıllara göre; %16.5-5.5'inde azot, %27.5-11'inde potasyum, %33-16.5'inde magnezyum, %45-78'inde bakır, %45-22'sinde çinko bakımından ve araştırmanın yalnız ikinci yılında %11'inde bor bakımından yetersiz beslendiği belirlenmiştir. Yarı bodur anaçlı bahçe topraklarınınsa; %30'unda potasyum, %20'sinde organik madde, çinko ve bor, %10'unda demir yetersiz, ikinci derinlikteyse %10'unda fosfor, demir, %50'sinde potasyum, çinko, ve %30'unda bor yetersizdir. Aynı bahçelere ait yaprak sonuçları değerlendirildiğindeyse; her iki yıl %60'ında potasyum ve bakır bakımından, yıllara göre %50-20'sinde çinko bakımından, araştırmanın ilk yılında %10'unda azot, magnezyum ve mangan bakımından, ikinci yılındaysa %20'sinde bor bakımından yetersiz beslenme tespit edilmiştir.
This study has been carried out for determining of nutritional disorder and soil productivity of dwarf and semi-dwarf rootstock G.Smith apple cultivar grown in Southwest Marmara region. For this purpose, 18 dwarf and 10 semi-dwarf apple orchards were selected from Bursa, Yalova and Sakarya. Soil samples were taken at two depths in 2006 and leaf samples were taken in 2006 and 2007. In general apple orchard soils are light in texture, slightly alkaline in reaction and slightly calcereours. There is no salinity problem. For dwarf orchards; in the top soils potassium 11% and boron 5.5%, in the sub soils organic matter 50%, potassium 56%, magnesium 5.5%, zinc 39% and boron 45% were deficient levels. The contents of the leaves were that; both years, manganese 11% was found to be deficient levels. Changing with the years, there were nutritional unstabilities in nitrogen at 16.5-5.5%, in potassium 27.5-11%, in magnesium 33-16.5%, in copper 45-78%, in zinc 45-22%. And just second year boron 11% was insufficient. For semi-dwarf orchards; in the top soils potassium 30%, organic matter, zinc and boron 20%, iron 10%; in the sub soils phosphorus, iron 10%, potassium, zinc 50%, and boron 30% were found to be deficient levels. The contents of the leaves were that; both years, potassium and copper 60% were found to be deficient levels. Changing with the years there were nutritional unstabilities in zinc 50-20%. First year nitrogen, magnesium and manganese 10%, and just second year of research boron 20% were insufficient.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3007
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246429.pdf407.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons