Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2995
Title: Elektro-mekanik sistemlerin darbe genişlik modülasyon tekniği ile sürülmesi ve denetiminin incelenmesi
Other Titles: Driving the electro-mechanical systems with pulse width modulation technique and analysis of its control
Authors: Yüksel, İbrahim
Turan, Sertan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Elektromekanik supap mekanizması
Supap oturma hız denetimi
PIC mikrodenetleyici
DGM
Electromechanical valve actuator
Control of the valve landing velocity
PIC microcontroller
PWM
Issue Date: 13-Feb-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, S. (2009). Elektro-mekanik sistemlerin darbe genişlik modülasyon tekniği ile sürülmesi ve denetiminin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, elektromekanik supap mekanizması için kritik olan oturma hız denetiminin analizi yapılmış, denetim işlemi teorik ve deneysel olarak gerçeklenmiştir. Bir mekatronik sistem olarak ele alınabilecek elektromekanik supap mekanizmalarının (EMS) tamamlayıcı kısmını teşkil eden denetim birimi olarak uygun bir PIC (Peripheral Interface Controller – Çevresel arabirim denetleyici) mikrodenetleyici (PIC16F877) tabanlı devre tasarlanmış ve imalatı gerçeklenmiştir. Elektromekanik supap mekanizmasının kapalı döngü denetiminin sağlanabilmesi için supap konum bilgisini içeren geri besleme sinyali tasarım ve imalatı gerçeklenen alan etkili (hall-effect) konum algılayıcısı tarafından sağlanmıştır. Geri besleme sinyalini sayısal veriye çevirmek için mikrodenetleyici içindeki A/D (Analog-Dijital) çeviriciden yararlanılmıştır. Akım denetimi için mikrodenetleyici tarafından üretilen darbe genişlik modülasyon (DGM) sinyali kullanılmış ve akım sürücü devreye uygulanmıştır. Elektromekanik supap mekanizmasının denetimi uygun P (Proportional – Oransal), PD (Proportional and Derivative – Oransal ve türev) denetim yordamları ve DGM tekniği kullanılarak supap oturma hızı belli oranda azaltılmıştır. Ayrıca elektromekanik supap mekanizmasının denetiminin Simulink ortamında benzetiminin gerçeklenmesi için üç aşamalı bir denetleyici tasarlanmış ve P ve PD denetim yordamları ile supap oturma hızının makul seviyelere çekilebileceği teorik deneyler çerçevesinde gösterilmiştir.
In this thesis, the control of valve landing velocity which is the one of critical problem of electromechanical valve actuator is analyzed, the control process is verified theoretically and experimentally. An appropriate microcontroller (PIC16F877) based electronic circuit designed and built as the supplementary part of electromechanical valve actuator which will be thought as elements of a mechatronic system. The feedback signal including valve position information is obtained to ensure the closed-loop control of electromechanical valve actuator by hall-effect position sensor which is designed and built. The A/D converter that is the part of the microcontroller, is used to digitalize the feedback signal. The pulse width modulation (PWM) signal that is produced by microcontroller, is used to control the current and it is applied to the current driver circuit. The valve landing velocity is reduced to noticeable degree by realizing appropriate P, PD control techniques and PWM technique to control the electromechanical valve actuater. In addition, a controller with three stages is designed in Simulink environment to implement the simulation of the control of electromechanical valve actuater and it is shown theoretically that the valve landing velocity can be reduced to an advisable level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2995
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246427.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons