Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2993
Title: Bursa-Mudanya atmosferinde aerobiyolojik gözlemler
Other Titles: Aerobiologic observations in the atmosphere of Bursa-Mudanya
Authors: Bıçakçı, Adem
Aktürk, İpek Sabuncu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Polen
Aerobiology
Polen takvimi
Mudanya
Pollen
Aerobiology
Pollen calendar
Mudanya
Issue Date: 23-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktürk, İ. S. (2010). Bursa-Mudanya atmosferinde aerobiyolojik gözlemler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa iline bağlı Mudanya ilçesinin atmosferik polenleri Ocak 2005 - Aralık 2006 tarihleri arasında, VPSS 2000 örnekleme cihazı kullanılarak araştırılmıştır. İki yıllık çalışma süresinde, 46 taksona ait ve 807 adet teşhis edilemeyen polen olmak üzere toplam 91503 adet polen / m³ tespit edilmiştir. Tanımlanan taksonların 24 tanesi odunsu bitkilere, Gramineae ve 21 tanesi otsu bitkilere ait polenlerdir. Araştırmanın ilk yılı olan 2005 yılında m³'de 48058 adet polen, 2006 yılında m³'de 43445 adet polen sayılmıştır. Toplam polen miktarının % 85.80'i odunsu , % 3.81'i Gramineae, % 9.51'i ise diğer otsu bitkilere ait polenler oluşturmuştur. Mudanya ilçesi atmosferinde en sık rastlanan polen taksonları; Olea europaea (% 23.57), Platanus sp. (% 14.73), Cupressaceae/Taxaceae (%14.01), Pinaceae (%11.92), Quercus sp. (% 7.21), Fraxinus sp. (% 5.99), Gramineae (%3.81), Ambrosia sp. (% 2.72), Urticaceae (% 2.32), Moraceae (% 1.55), Mercurialis sp. (% 1.2), Castanea sativa (% 1.20) olarak tespit edilmiştir. En fazla polen miktarı ise her iki yılda da Nisan ayında görülmüştür.
In this study, airborne pollen grains in the air of Mudanya town of Bursa province were investigated using VPSS 2000 from January 2005 to December 2006. During 2 year-studying period, a total of 91503 pollen grains / m³ which belonged to 46 taxa and 807 unidentified pollen grains were recorded. From identified taxa, 24 belong to arboreal, Gramineae and 21 taxa to non-arboreal plants. In the first year of our research 2005, 48058 pollen grains / m³, in 2006 43445 pollen grains / m³ were counted. Total pollen grains consist of 85.80% arboreal, 3.81% Gramineae, 9.51% non-arboreal plants and 0.88% unidentified pollen grains. Most abundant pollen taxa in the air of Mudanya town are , Olea europaea (23.57%), Platanus sp. (14.73%), Cupressaceae/Taxaceae (14.01%), Pinaceae (11.92%), Quercus sp. (7.21%), Fraxinus sp. (5.99%), Gramineae (3.81%), Ambrosia sp. (2.72%), Urticaceae (2.32%), Moraceae (1.55%), Mercurialis sp. (1.2%), Castanea sativa (1.20%) were identified. Most of the pollen counts were recorded in the month of April for both 2 years.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2993
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259683.pdf5.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons