Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2983
Title: İslâm Hukukunda ve Osmanlı tatbikâtında aile vakıfları
Other Titles: Family waqfs in Islamic Law and Ottoman implementation
Authors: Cici, Recep
Kaya, Münir Yaşar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Vakıf
Aile vakıfları
Vakıf hukuku
Osmanlı uygulaması
Waqf
Family waqfs
Law of waqf
Ottoman practice
Issue Date: 11-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, M. Y. (2017). İslâm Hukukunda ve Osmanlı tatbikâtında aile vakıfları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Vakıflar, İslâm toplumlarının dayanışma ve yardımlaşma özelliğini ortaya koyan kurumlardır. Zamanla gelişerek genişlemiş ve birçok çeşidi ortaya çıkmıştır. Bu çeşitliliğe dair hukuki alt yapı da gelişmeye paralel olarak fukaha tarafından ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. Vakıfların hukuki boyutunda en tartışmalı çeşitlerinden biri de aile vakıflarıdır. Kişinin ailesi ya da dışarıdan fertlere gelirini tahsis ederek kurulan aile vakıflarının hukuki geçerliliği günümüzde çokça tartışılan meselelerdendir. Bir İslâm Devleti olan Osmanlı'da ise pratikte çokça bu tür vakfın kurulduğu görülmektedir. Çalışmada pratikte uygulama alanı bulan bu vakıfların hukuki altyapısı araştırılmakta, meşruiyet derecesi sorgulanmaktadır.
Waqfs are the institutions that demonstrate the solidarity and interdependency characteristic of the Islamic society. Over time, it developed, expanded and emerged many varieties. Parallel to this development, the legal infrastructure for the types of waqfs has been determined in detail by the fuqaha. One of the controversial types of the legal aspects of waqfs is family waqfs. The legal validity of the family waqfs, which are established by allocating the income to the person's family or outside members is a widely discussed subject today. In the Ottoman Empire, which is an Islamic State, it is seen that this type of foundation has been established in practice. In the study, the legal infrastructure of these waqfs, which is find execution area in practice, is being investigated and the degree of legitimacy is questioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2983
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481465.pdf
  Until 2020-08-15
4.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons