Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2977
Title: Bir mistik olarak Pavlus
Other Titles: Paul as a mystic
Authors: Güç, Ahmet
Caka, Eduart
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Mistisizm
Pavlus külliyatı
Pavlus mistisizmi
Sır dinleri
Yahudi mistisizmi
Mysticism
Pauline corpus
Pauline mysticism
Mystery religions
Jewish mysticism
Issue Date: 26-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Caka, E. (2014). Bir mistik olarak Pavlus. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Pavlus Hıristiyanlık açısından merkezi bir şahsiyettir. Zira o ilk dönem Hıristiyannlığının en erken yazarı ve şahididir. Bu sebeple onun külliyatı ve düşüncesi sürekli araştırılmıştır. Pavlus üzerinde yapılan araştırmalar çoğunluk olarak teoloji ve misyonerlik bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Pavlus ile ilgili çalışılan alanlardan biri de mistisizm ile ilişkisidir. Özellikle son iki asırda bu konuda önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmamızda Pavlus'un mistisizm ile ilişkisi araştırılmıştır. Pavlus döneminde etkili olan Yunan Sır Dinleri ve Yahudi mistisizmi incelenerek söz konusu kültürlerin Pavlus üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Pavlus külliyatındaki kavram ve ifadelerle kaşılaştırarak onun mistisizmi konusunda yeni bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Sonunda da Pavlus'ta görülen mistisizmin kökeni ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
Paul is an important figure of Christianity. Because he is the earliest writer and attestant of early Christianity. Thus his corpus and thought has always been studied. Most of Pauline studies has been treated in the context of theology and that of the missionary one. Another important field regarding the Pauline studies is that of mysticism. İn the last two centuries there have been found important results in this field. In our study, we have study the evidence on mystic elements in Paul's writings and thought. Bystudying the Mystery Religions and the Jewish mysticism which existed in the Pauline era we tried to understand the possibility of their influence on Paul's thought. İn the end of the study are set the discussions and the conclusions according the sources of his mysticism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2977
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389559.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons