Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2973
Title: Doğu Arabistan'a İslâmiyet'in girişi
Other Titles: Entry of Islam into East Arabia
Authors: Apak, Adem
Aslandoğdu, Elif Kübra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Arap Yarımadası
Bahreyn
Kabile
İslam
Yemame
Uman
İrtidat
Arabian Peninsula
Bahrain
Tribe
Yamama
Oman
Apostasy
Issue Date: 4-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslandoğdu, E. K. (2017). Doğu Arabistan'a İslâmiyet'in girişi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Doğu Arabistan sınırları içerisinde ele aldığımız Umân, Yemâne ve Bahreyn bölgelerinin İslâmiyet'le olan münasebetleri incelenmiştir. Üç bölüm halinde ele alınan tezin ilk bölümü İslâmiyet öncesi döneme, ikinci ve üçüncü bölümleri ise İslâmiyet'in kabulü ve irtidât hadiselerine ayrılmıştır. Sâsânî devletinin denetimi altında olan bu bölgelerin yöneticileri Hz. Peygamber'in davetine olumlu şekilde karşılık vermişler, onlarla birlikte bölge halkından Araplar ve Farslılaların bir kısmı İslâm'ı kabul etmişlerdir. Çeşitli kabilelerden temsilcilerin Hz. Peygamber'le görüşmek üzere Medine'ye geldikleri heyetler yılında da bu bölgelerden heyetler gelmiş ve Müslüman olarak geri dönmüşlerdir. Fakat bu durum çok uzun sürmemiş, Hz. Peygamber'in hayatının son dönemlerinden başlayan isyan ve dinden dönme hadiseleri vuku bulmuştur. Birçok nedeni bulunmakla birlikte, genel olarak siyasî faktörlerin sebep olduğu bu kaos ortamı Hz. Ebû Bekir'in kararlı tutumuyla kontrol altına alınmış ve bu bölgeler tekrar Medine yönetiminin otoritesi bağlanmıştır.
In this study, the relations of Oman, Yamama and Bahrain regions in Eastern Arabia with Islam are examined. The first part of the thesis examined in three sections is belongs to the pre-Islamic period. The second and third parts of the thesis are related to the acceptance of Islam and apostasy events. Managers of these regions who were under the control of the Sassanid state responded positively to the invitation of the Prophet. Also a part of the Arabs and Persians in the region have accepted Islam. When various tribes came to Medina to meet the Prophet, these delegations came from Bahrain, Oman and Yamama too and they returned as Muslims. But this situation didn't last very longand the rebellion and apostasy events which started from the last days of the Prophet's life have happened. Although there are many reasons, this chaos which is generally caused by political factors was taken under control by Abu Bakr's determined attitude. These areas were connected to authority of the Medina administration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2973
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481459.pdf
  Until 2020-08-04
3.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons