Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2971
Title: Mevlânâ Hâce Naîmullah Behrâyiçî'nin Ma'mûlât-ı Mazhariyye isimli eserinin transkripsiyon ve tahlîli
Other Titles: The transliteration and analysis of the work "Ma'mûlât-i Mazhariyye" of Mawlana Khawace Naîmullah Behrâyiçî
Authors: Kartal, Abdullah
Gargu, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Naîmullah Behrâyiçî
Ma‘mûlât-ı Mazhariyye
Mirza Mazhar Cân-ı Cânân
Müceddidiyye
Nakşbendiyye
Mazhariyye
Mirza Mazhar Jân-i Jânân
Mujaddidiyye
Naqshbandiyya
Mazhariyya
Issue Date: 16-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gargu, H. (2015). Mevlânâ Hâce Naîmullah Behrâyiçî'nin Ma'mûlât-ı Mazhariyye isimli eserinin transkripsiyon ve tahlîli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hindistanlı sûfî Naîmullah Behrâyiçî şeyhi Mazhar Cân-ı Cânân'ın hayatı ve tasavvufî uygulamalarını ortaya koymak amacıyla Farsça olarak Ma'mûlât-ı Mazhariyye adıyla bir eser kaleme almıştır. Söz konusu eser Mazhar'ın hayatı yanında kurucusu olduğu Mazhariyye tarikatı'nın usûl ve erkânı ve buradan hareketle bağlı bulunduğu Müceddidiyye ve Nakşbendiyye tarikatları hakkında nice bilgileri ihtivâ etmektedir. Nakşbendî meşâyıhının silsilelerinden vefât tarihlerine, Müceddidiyye tarîkatı'nın vahdet-i şuhûd meselesindeki görüşünden Mazhariyye dergâhı'nda geçen Ramazan ayına kadar, bir tarikatın dünü ve o gününe dair hemen her veçhesi gözler önüne serilmiştir. Bu itibarla Nakşbendiyye-Müceddidiyye-Mazhariyye tarikatına dair merak edilen hemen her konunun yer aldığı bu eser temel bir başvuru kaynağı olma özelliğini hâizdir.
Naimullah Behrâyiçî, an Indian Sufî, composed his work Ma'mûlât-ı Mazhariyye in Persian in order to demonstrate the life and practice of his sheikh Mazhar Cân-ı Cânân. That work gives detailed information about the life of Mazhar and the procedures of Mazhariyya order, as well as Mujaddidiyya and Naqshbandiyya. Besides, it set lights to various aspects of an order. Therefore this work is a basic reference for Naqshbandiyya-Mujaddidiyya-Mazhariyya order.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2971
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389558.pdf18.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons