Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2949
Title: Non-penetran glokom cerrahisi uzun dönem sonuçlarının incelenmesi
Other Titles: LONG term results of non-penetrati̇ng glaucoma surgery
Authors: Baykara, Mehmet
Sabur, Huri
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Glokom
Cerrahi
Viskokanalostomi
Mitomisin-C
Lazer ‘goniopuncture’
Glaucoma
Surgery
Viscocanalostomy
Mitomycin-C
Laser goniopuncture
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sabur, H. (2015). Non-penetran glokom cerrahisi uzun dönem sonuçlarının incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Açık açılı glokomlu (AAG) gözlerde mitomisin-C'li (MMC) viskokanalostomi ameliyatının sonuçlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Aralık 2007- Mart 2014 tarihleri arasında MMC-viskokanalostomi ameliyatı olan 104 hastanın (41 kadın, 63 erkek; ortalama yaş: 60.7±16.2 yıl; yaş aralığı: 19-87 yıl) 122 gözü retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyattan önce ve sonraki göziçi basıncı (GİB), kullanılan ilaç sayısı ve görme keskinliği değerleri, ameliyattan sonra ek tedavi (anti-glokomatöz ilaç ve/veya 'lazer goniopuncture') ihtiyacı, cerrahi komplikasyonlar ve izlem süresi kaydedildi. Ameliyattan sonra GİB'nın ilaçla veya ilaçsız 21 mm Hg altında olması kısmi cerrahi başarı, ilaçsız 21 mm Hg altında olması ise tam cerrahi başarı olarak kabul edildi. Bulgular: Ortalama GİB ameliyat öncesi 27.5±9.2 mmHg iken, ameliyattan sonra son muayenede 14.5±6.6 mm Hg idi (p<0.001). Ameliyattan önce ve son muayenede, ortalama Snellen görme keskinliği, sırasıyla 0.48±0,3 ve 0.50±0.3 idi (p= 0.726). Kısmi cerrahi başarı oranı %86.9 (n=106), tam cerrahi başarı oranı %50.8 (n=62) idi. Ek tedavi olarak lazer 'goniopuncture' uygulanma oranı %35.2, anti-glokomatöz ilaç kullanma oranı %49.1 idi. Ortalama takip süresi 27.3 ay (veri aralığı:1-79 ay) idi. Sonuç: Bu çalışma MMC-viskokanalostominin, AAG'lu gözlerde, uzun süreli, stabil, etkin ve güvenli bir GİB düşüşü sağladığını desteklemektedir.
Purpose: To evaluate the results of MMC-viscocanalostomy in patients with open angle glaucoma. Methods: This retrospective study included 122 eyes of 104 (41 women, 67 men; mean age: 60.73±16.22 year; range between: 19-87 year) patients who underwent viscocanalostomy surgery between December 2007-March 2014. Pre and postoperative IOP, number of glaucoma medication, visual acuity, complications, adjunctive procedure (laser goniopuncture with/or glaucoma medication) and success rate were recorded Complete success rate was defined as an IOP of lower than 21 mm Hg without additional medication and qualified success rate was defined as an IOP of less than or equal to 21 mm Hg with or without glaucoma mediacation.. Results: The mean preoperative IOP was 27.5±9.2 mm Hg; while the mean postoperative IOP was 14.5±6.6 mm Hg at last visit (p<0.001). The mean visual acuity before and after surgery were 0.48±0.3 and 0.50±0.3, respectively (p= 0,726). Qualified success was achieved in 106 (86.9%) patients, complete success in 62 (50.8%) patients. Laser goniopuncture was performed in 43 (35.2%) patients and the glaucoma medication usage was %49.1. The mean postoperative follow-up period was 27.3±16,7 months (1-79 months). Conclusion: This study supports that MMC-viscocanalostomy appears to be a safe and effective intraocular pressure lowering procedure in eyes with open angle glaucoma.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2949
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412550.pdf779.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons