Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2946
Title: Sıçan modelinde epinörium defektli sinir hasarında yağ grefti kullanılmasının sinir iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: The effect of fat graft wrapping on nerve healing in epineurium injury
Authors: Kahveci, Ramazan
Tunalı, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Sinir iyileşmesi
Yağ grefti
Epinörium defekti
Neural healing
Fat graft
Epineurium injury
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunalı, O. (2015). Sıçan modelinde epinörium defektli sinir hasarında yağ grefti kullanılmasının sinir iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Periferik sinir hasarından sonra ideal sinir iyileşmesini sağlamak her zaman mümkün olmamaktadır. Sinir iyileşme kalitesini arttırmak için farklı cerrahi teknikler, malzemeler, çeşitli farmakolojik kimyasal ajanlar kullanılmıştır. Fakat sinir onarımı için mükemmel olarak tanımlayabileceğimiz bir yöntem hala bulunmamaktadır. Epinörium defektli hasarlar sık karşılaşılan yaralanmalardır. Bu çalışmada, sıçan siyatik sinir epinörium defekti hattı çevresine sarılan yağ greftinin sinir iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bunun için, 24 adet Sprague-Dawley cinsi sıçan seçildi ve eşit 2 gruba ayrıldı. 12 sıçanın sağ gluteal bölgesinden yapılan insizyona gluteal kaslar arasından siyatik sinir açığa çıkarıldı. Sinirde 0.5 cm çaplı çevresel epinörium defekti oluşturuldu . Bu grup kendiliğinden sinir iyileşme modeli olarak belirlendi. Diğer 12 sıçanda aynı şekilde siyatik sinirde epinörium defekti oluşturulduktan sonra sağ poplitea posteriorundan alınan yağ grefti sinir hattı çevresine sarıldı. Bütün denekler 3. haftada sakrifiye edilerek sinir segmentleri çıkarıldı ve histopatolojik incelemeye gönderildi. Yara yerinde cilt ve kas fasyası kapanması ile sinir yapışıklığı ve ayrılabilirliği makroskopik olarak incelendi ve derecelendirildi. Epinörium hasarı alanında histopatolojik olarak rejenerasyon, inflamasyon ve fibrozis parametrelerinin incelendi ve derecelendirildi. Makroskopik ve histopatolojik inceleme sonuçları Mann-Whitney U testi ile istatistiksel olarak analiz edildi. Analiz sonucunda sinir iyileşme parametrelerinden lenfosit ve makrofaj sayılarında deney grubunda anlamlı farklılık olduğu görüldü. Sonuç olarak çalışmada; yağ grefti kullanımının epinörium hasarlı yaralanmalarda sinir iyileşmesi üzerine makrofaj ve lenfosit infiltrasyonunu arttırarak olumlu etki yaptığı gözlemlendi.
Ideal neural healing is not always possible to establish after peripheral nerve repair. Various types of microsurgical techniques, tools, pharmalogical and chemical agents were used to increase the quality of neural healing process. However, there is still no technique available we consider as "perfect".The injuries including epineurium loss are seen frequently. In this study; it was aimed to investigate the effect of fat graft, wrapped around sciatic nerve with epineurium defect, on neural healing. To establish this; twenty four Sprague-Dawley rats were chosen and separated into two groups equally. In the first twelve rats, skin incision was made on right gluteal area, after blunt muscle dissection sciatic nerve was exposed. Epineurium defect which is 0.5 cm long was performed and left for healing spontaneously. First group was adressed as spontaneous neural healing model. In the other twelve rats, same processes were performed in order to expose sciatic nerve. After the creation of the epineural defect, fat graft harvested from right posterior popliteal area was wrapped around the injury zone. All the rats were sacrificed 3 weeks post-operatively, nerve segments were removed and sent for histopathological evaluation. Skin /muscle fascia closure and neural adhesion in the wound were investigated and graded macroscopically. Regeneration, inflammation and fibrosis parameters in neural injury zone were investigated and histopathological grading was performed. Macroscopical and histopathological results were analyzed statistically with Mann-Whitney U test. It was observed that macrophage and lymphocyte rates were significantly higher in experiment group. As a result of this study; It was observed that wrapping fat graft around epineurium injury zone had a positive effect on neural healing by increasing macrophage and lymphocyte infiltration to the repair zone.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2946
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412548.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons