Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2944
Title: Broiler damızlıklarda farklı özellikteki kuluçkalık yumurtalardan çıkan civcivlerin büyüme performansları
Other Titles: Growth performance of broiler chicks obtained from different type of hatching eggs
Authors: Dikmen, Serdal
Çubukçu, Kağan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Broiler
Yumurta kabuk kalitesi
Büyüme performansı
Egg shell quality
Growth performance
Issue Date: 5-Dec-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, K. (2014). Broiler damızlıklarda farklı özellikteki kuluçkalık yumurtalardan çıkan civcivlerin büyüme performansları. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma materyali, 54 haftalık yaştaki Ross 308 broiler damızlık sürüden aynı gün içinde toplanan yumurtaların (n=3059) tasnifi sonucu elde edilmiştir. Elde edilen yumurtalar şekline göre 4 gruba ve bu grupların 3 tekrarı şeklinde düzenlenmiştir. Farklı özelliklerdeki kuluçkalık yumurtalardan çıkan dişi ve erkek broiler civcivlerin büyüme performansları, yemden yararlanma oranı, karkas özellikleri, yaşama gücü ve performans indeksi değerleri karşılaştırılmıştır. Denemede kullanılan tüm civcivlerin çıkım ağırlıkları dişilerde 47.8±0.2 ve erkeklerde 49.6±0.2 g olarak tespit edilmiştir (P<0.0001). Ayrıca, büyük, ince kabuklu, normal ve şekilsiz yumurtalardan çıkan civcivlerin genel ağırlıkları ise sırasıyla; 56.8±0.3, 44.9±0.3, 45.7±0.3, 47.5±0.3 gr olarak tespit edilmiştir (P<0.0001). Denemede kullanılan tüm civcivlerin 6. hafta ağırlıkları dişilerde 2567.8±15.7 ve erkeklerde 3121±16.9 gr olarak tespit edilmiştir (P<0.0001). Ayrıca, büyük, ince kabuklu, normal ve şekilsiz yumurtalardan çıkan civcivlerin 6. hafta genel ağırlıkları ise sırasıyla; 2893.9±22.5, 2832.6±23.8, 2798.7±22.9 ve 2854.3±22.9 gr olarak tespit edilmiştir (P=0.02). Haftalık ortalama yem tüketimi bakımından grup (P<0.05), cinsiyet (P<0.0001) ve hafta (P<0.0001) etkilerinin oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma yapıldığında 6 haftalık büyüme süresince gerçekleşen yemden yararlanma değerlerinin benzer olduğu görülmektedir (P>0.05). Ancak, cinsiyet ve hafta etkisinin oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.0001). Deneme gruplarının karkas ağırlıkları karşılaştırıldığında ise yumurta tipi (P<0.05), cinsiyet (P<0.0001) ve grup x cinsiyet interaksiyonu (P<0.05) etkileri istatistiki olarak önemli bulunduğu tespit edilmiştir. Deneme gruplarındaki broilerlerin performans indeksi değerleri karşılaştırıldığında yumurta tipi (P<0.01) ve cinsiyet (P<0.0001) etkisi istatistiki olarak önemli bulunurken grup x cinsiyet interaksiyonu (P>0.05) önemsiz bulunmuştur. Büyük yumurtalardan çıkan civcivlerin ölüm oranı diğer gruplardan oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir (P=0.01). Elde edilen sonuçlara göre, özellikle büyük yumurtalardan çıkan broilerlerin büyüme performanslarının daha iyi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, tüm gruplarda erkek broilerlerin dişilere göre daha iyi bir performans gösterdikleri tespit edilmiştir.
Eggs were obtained from Ross 308 breed which were at 54 weeks of age (n=3059). All eggs were collected in the same day and classified into different categories according to their physical characteristics. In the trial design each group had three replicates. Data included growth performance, feed conversion ratio (FCR), carcass characteristics, mortality rates and performance efficiency index of different sex within each group were compared. The difference in hatching weight of male (49.6±0.2 g) and females chicks (47.8±0.2 g) were highly significant (P<0.0001). The average hatching weights of the chicks in large (L), porous (P), normal (N) and misshaped (M) egg groups were determined as 56.7±0.3, 44.9±0.3, 45.7±0.3, 47.5±0.3 g, respectively (P<0.0001). The slaughter weight of male chicks (3121±16.9 g) were greater than female chicks (2567.8±15.7 g) at 6 weeks of age (P<0.0001). The average slaughter weights for the chicks in L, T, N and M groups were found 2893.9±22.5, 2832.6±23.8, 2798.7±22.9 and 2854.3±22.9 g, respectively (P=0.02). The effect of group (P<0.05), sex (P<0.0001) and age (P<0.0001) on feed intake were significant. There was no significant difference in FCR results among groups (P>0.05). But the effects of sex and age was highly significant on FCR results during the study (P<0.0001). The effects of group (P<0.05), sex (P<0.0001) and group X sex interaction (P<0.05) was significant for carcass weights of broilers. The performance efficiency index was also significantly different among groups (P<0.01) and sex (P<0.0001) but the effect of group X sex interaction was not significant (P>0.05). The mortality rate of chicks hatched from large eggs were significantly lower than other groups (P=0.01). As conclusion, the broilers hatched from large eggs and male broilers had better growth performance in all groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2944
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406195.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons