Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2932
Title: Diz eklem içi patolojilerinin teşhisinde artrografi komputerize tomografi ve artroskopinin tanı değeri
Other Titles: Diagnostic value of arthrography computed tomography and arthroscopy in the diagnosis of intra-knee joint pathologies
Authors: Enginsu, Müjdat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Artrografi
Arthrography
Artroskopi
Arthroscopy
Diz eklemi
Knee joint
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Enginsu, M. (1986). Diz eklem içi patolojilerinin teşhisinde artrografi komputerize tomografi ve artroskopinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Menisküs virtxklarimn tanısının konulmasında farklı votıtemlerin deaerini araştırmak amacıvla vantıaımız çalışmamızda, klinik muavene sonucu menisküs vırtıhı düşünülen 40 hasta artroqrafi, komnuterize tomoqrafi ve artroskom. vöritemleri ile muavene edildi. Tüm hastalara, muavene vöntemler inden sonra anterolateral veva anteromedial airişle artrotomi vanıldı. Uvqulanan tanı vöntemleri ile santanan bulgular, artrotomi bulqulari ile karşılaştırıldı. Menisküs vırtıklarında klinik muavene ile % 67.5; artroqrafi ile % 75; komouterize tomoqrafi ile % 56.66; art- roskooi ile % 93.33 oranında donru tanıda bulundunumuz saotandı. Klinik muavene ile disloke olmamış menisküs yırtıklarında ve neriferik ayrılmalarda hatalı teşhis konuldunu, artroorafi ile dış menisküs arka bbvnü2 yırtıklarının defter lendirilınesinde hata vanı İdini sonucu ortava çıktı. M^troskö- üide ise iç menisküs arka boynuzunun femur ic kondili tarafından a^r'ilfttesinin enaellendiai ve bu nedenle bu bölae vırtıklarmm teşhisinde hata vanıldı^ı qozlendi. Komouterize tomoqrafi incelemesinin, kontrast madde kullanılarak uygu lanmasının qerekli oldunu, artroorafi ve artroskooinin birlikte kullanılması ile % 96.66 oranında dooru tanı konulacağı san tandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2932
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080637.pdf
  Until 2099-12-31
4.33 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons