Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2930
Başlık: Kabakulak infeksiyonu geçiren çocuklarda pankreasın etkilenmesi
Diğer Başlıklar: Influence of the pancreas in children with mumps infection
Yazarlar: Kavuştu, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kabakulak
Mumps
Pankreas
Pancreas
Yayın Tarihi: 1985
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kavuştu, İ. (1985). Kabakulak infeksiyonu geçiren çocuklarda pankreasın etkilenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Kabakulak, etkeni kabakulak virusu olan (mumps» oreillon) ekseriya parotis bezini tutan, çocuklar arasında epidemiler yapan, akut, bulaşıcı bir hastalıktır. Kabakulak virusu ekseri parotis bezini tutmakla beraber, pankreas, testis, meninksler gibi dokuları da be raber veya doğrudan doğruya tutabilir. Literatürde Parotitis epidemicanın seyri sırasın da pankreasın ne Ölçüde, ne sıklıkta hastalandığı hakkında yeterli bilgiler yoktur. Araştırma bu konuya ışık tutmak amacı ile yapılmıştır. Araştırmaya Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana bilim dalma Parotitis epidemica ön tanısı ile müracaat eden 18 kız, 29 erkek 1.5 ile 12 yaşları arasında 47 hasta ve 20 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alınmıştır. Plazmadan lipaz ve amilaz aktiviteleri ölçülmüş, çalışma grubundaki lipaz ve-27- amilaz aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Parotitis epidemica'nm seyri sırasında plazmada lipaz ve amilaz düzeylerinin artmış olması pankreasın oldukça sık etkilendiğini göstermektedir. Tanısı konulamı yan şüpheli parotitis epidemica vakalarında lipaz ve amilazın yüksek olması, hastalığı destekleyici laboratuvar bulgusu olabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2930
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
080399.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.17 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons