Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2928
Title: Çocuklarda Allah tasavvurlarının gelişmesinde sevgi ve güvenin etkisi (9-12 yaş grubu)
Other Titles: The effect of love and trust on developing Allah imagination of children (atthe age of 9-12)
Authors: Albayrak, Ahmet
Ayaz, Ceyda
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Child
Allah
Allah tasavvuru
Sevgi ve güven
God
Imagination of God
Lice and trust
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayaz, C. (2019). Çocuklarda Allah tasavvurlarının gelişmesinde sevgi ve güvenin etkisi (9-12 yaş grubu). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya var olduğundan beri, içinde yaşayan insanlar, insan toplulukları, kavimler kendilerinden daha yüce olan varlığa inanma ihtiyacı hissetmişlerdir. İnanma ihtiyacı, insanın fıtratında var olan duygudur. İnsanlardaki inanma duygusu, onları arayış içine sokmuştur. Arayış içine girmeleri ise çocukluk çağına denk gelmektedir. Çocukların tanrı tasavvuru pek çok faktöre göre etkilenmekte ve şekillenmektedir. Aile ise bu faktörlerin başında gelmektedir. Aile fertlerinin iletişimi, birbirlerine olan duyguları, özellikle sevgi ve güven duygusu çocuğun olumlu bir tanrı tasavvuru geliştirmesinin sağlar. Günümüzde boşanmaların, ayrılıkların ve pek çok nedenden dolayı ailesinden ayrı kalan ya da sokakta yaşayan pek çok çocuk bulunmaktadır. Bu çocuklar her şeyden önce sevgi yoksunu olarak büyümekte ve güven duygusunu yaşayamamaktadır. Bu çocukların tanrı tasavvurları, aileleriyle beraber yaşayan çocukların tanrı tasavvurlarına göre çok daha farklı olacaktır.
Since the world has existed, people, human societies and tribes living in it have felt the need to believe in an entity that is greater than themselves. The need to believe is a feeling in The nature of a person. The sense of belief in people has led them to seek. And their search coincides with their childhood. Children's imagination of God is influenced and shaped by many factors. Family is one of these factors. Communication between family members, feelings for each other, especially love and trust, allows children to develop a positive vision of God. Today, there are many children who are separated from their families or live on the streets due to divorce, separation and many reasons. First of all, these children grow up as deprived of love and cannot experience the sense of trust. The imagination of these children will be very different from the imagination of the children living with their families.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2928
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701521020.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons