Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2927
Title: İşletmeler arası göreli etkinlik ölçüm yaklaşımı: Veri zarflama analizi ve uygulaması
Other Titles: Interorganizational relative efficiency measurement approach: Data envelopment analysis and its application
Authors: Başkaya, Zehra
Avcı, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Sayısal Yöntemler Bilim Dalı.
Keywords: İşletme
Business administration
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Avcı, B. (2004). İşletmeler arası göreli etkinlik ölçüm yaklaşımı: Veri zarflama analizi ve uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2927
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148047.pdf7.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons