Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2926
Title: Tiroid bezinin iğne biopsisi
Other Titles: Needle biopsy of the thyroid gland
Authors: Tavlı, Şakir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Genel cerrahi
General surgery
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tavlı, Ş. (1984). Tiroid bezinin iğne biopsisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Soğuk tiroid nodülü tanısı ile kliniğimize yatırılan 20 ile 65 yaşları arasındaki 13 erkek, 19 kadın 32 hastaya Vim Silverman iğnesi ile kesici iğne biopsisi uygulanmış, tüm olgular operasyona alınarak sonuçlar ameliyat materyalinin histopatoiojik tanısı ile karşılaştırılmış- tır. 32 olgudan 2 sinde iğne biopsisi ile yeterli doku örneği sağlana mamış, 30 olguda iğne biopsisi ve ameliyat materyalinin histopatoiojik tanıları arasında uygunluk görülmüştür. Literatürdeki iğne biopsisi serileri de gözden geçirilerek bu yön temin güvenilir, tehlikesiz ve gereksiz tiroidektomi oranını azaltma yönünde kullanılması gerekli bir yöntem olduğu vurgulanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2926
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150874.pdf
  Until 2099-12-31
6.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons