Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2925
Title: Konyalı Mehmet Vehbi’nin Hulâsat’ül Beyan adlı tefsirinde Hristiyanlık
Other Titles: Christianity in Mehmet Efendi’s Tafseer Hulâsât Al-Beyan
Authors: Şenay, Bülent
Kılıç, Semra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Mehmet Vehbi Efendi
Jesus
Hristiyanlık
İsa
Teslis
İncil
Christianity
Trinity
Bible
Issue Date: 26-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, S. (2019). Konyalı Mehmet Vehbi’nin Hulâsat’ül Beyan adlı tefsirinde Hristiyanlık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma konusu itibariyle Cumhuriyet Dönemi din âlimlerinden olup geniş bir tefsir yazmış olan Mehmet Vehbi Çelik Efendi’nin Hulâsat’ül Beyan adlı tefsirinde Hristiyanlık ve Hristiyanlar ile ilgili ayetlere yaptığı yorum ve değerlendirmeleri içermektedir. Çalışmanın ana konularını oluşturması bakımından öncelikle Hristiyanlık ve Hristiyanlar ile ilgili Kur’an ayetleri belirlenmiştir. Ardından Mehmet Vehbi’nin ayetlere yaptığı yorumlar tahlil edilmiştir. Son olarak ise konular arası bütünlük sağlanması açısından ve bilgi eksikliğini gidermek için diğer kaynaklara başvurulmuş, yer yer de karşılaştırma amaçlı diğer müfessir görüşlerine başvurulmuştur.
Mehmet Vehbi Efendi, one of the religious scholars of the Republicn era in Turkey, wrote a large commentary called Hulâsât’ul-Beyan. This Tafseer includes the comments and evaluations made by Mehmet Vehbi Çelik Efendi on the verses about Christianity and Christians. The main subject of the study is centred around the Qur'an calls ‘People of the Book’. Firstly, the interpretations of Mehmet Vehbi Efendi to the verses were analyzed and then, other sources and opinions of commentators were consulted in order to reach a coherent understanding of how the verses on Christians were interpreted in Hulâsât’ul-Beyan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2925
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
semra_kılıç_tez.pdf.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons