Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2924
Title: Evanjelik hıristiyanlarda kıyamet inancı
Other Titles: Apocalyptic beliefs in evangelical christians
Authors: Tarakçı, Muhammet
Elmas, Büşra
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Evanjelikler
Kıyamet
Felaketler dönemi
Tribülasyon
Armageddon
Hıristiyanlık
Evangelicals
Apocalypse
Tribulation
Armageddon
Christianity
Issue Date: 21-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Elmas, B. (2017). Evanjelik hıristiyanlarda kıyamet inancı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünyanın sonu ile ilgili inançlar hem dinî hem de seküler akımlarda ilgi çeken bir fenomendir. Evanjeliklerin John Nelson Darby'nin formüle ettiği ahir zaman inancından hareketle şekillendirdiği kıyametle ilgili düşünceleri ise özellikle Birleşik Devletler'de sosyal, dinî ve siyasî meseleler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Her ne kadar bu inanç Amerika Birleşik Devletleri'nde neşvünema bulmuşsa da İsrail ve başka ülkelere kıyamet senaryosunda önemli roller vermesinden dolayı global bir öneme de sahiptir. Evanjelik Hıristiyanların kıyamet inançlarını inceleyen bu çalışma, söz konusu inançla ilgili önemli bilgiler vermeyi ve ilgili konulardaki daha geniş araştırmalar için bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Birinci Bölüm'de söz konusu inancın arka planı açıklanmıştır. İkinci Bölüm Felaketler Dönemi başlamadan önce Evanjeliklerin gerçekleşeceğine inandığı olaylarla ilgilidir. Üçüncü Bölüm ise kıyameti ele almaktadır.
The end of the world is one of the most fascinating phenomenon in both religious and secular movements. As for evangelical apocalypse, it has a great impact on social, religious and politic issues in U.S. Evangelical apocalypse is shaped mostly by Darby's formulation of end times that is characterized by dispensational theory and rapture. Although these beliefs mostly flourished in U.S., the influence of this theology is global in a sense. Yet, Israel and some other countries play a great part in this apocalyptic scenario. The study that investigates the apocalyptic beliefs of Evangelical Christians, aims to provide valuable information regarding the evangelical apocalypse and to comprise a basis for further studies on related topics. Chapter One explains the background of evangelical apocalypse. Chapter Two is about the incidents in which Evangelicals strongly believe that they are going to happen before the tribulation period begins. Lastly, Chapter Three investigates the tribulation period and beyond.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2924
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491224.pdf3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons