Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2912
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Özcan-
dc.contributor.authorYüksek, İlkay Özsev-
dc.date.accessioned2019-12-11T10:56:55Z-
dc.date.available2019-12-11T10:56:55Z-
dc.date.issued2008-04-15-
dc.identifier.citationYüksek, İ. Ö. (2008). Bambu iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2912-
dc.description.abstractBu çalışmada bambu iplik özelliklerinde etkili faktörleri incelemek amacıyla Ne 20, Ne 30, Ne 40 % 100 bambu , % 100 pamuk ve Ne 20, Ne 30 % 60 bambu - % 40 pamuk karışım iplikler üretilmiştir. Ayrıca karde iplik üretim sistemiyle üretilen bambu ve bambu pamuk karışımı iplik özellikleri penye, karde ve open-end pamuk ipliklerinin özellikleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilmiş ve ipliklerden kumaşlar üretilerek kumaş performans özellikleri de değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında ilk olarak bambu ipliğinin üretimi, özellikleri, kullanım alanları incelenmiştir ve bu konuda yapılan deneysel çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.Çalışmanın deneysel kısmında üretilen ipliklerin numara, büküm, kopma yükü, kopma mukavemeti, kopma uzaması, kopma işi, elastisite modülü, düzgünsüzlük, ince yer, kalın yer, neps ve tüylülük test sonuçları incelenmiştir. Ayrıca ipliklerin gerilme-uzama diyagramları yorumlanmıştır. Daha sonra bambu, pamuk, % 60 bambu - % 40 pamuk ve karşılaştırma amacıyla üretilen % 70 bambu - % 30 pamuk karışım ipliklerinden örme kumaş üretilip, bu kumaşların aşınma, boncuklaşma ve antibakteriyel test sonuçları incelenmiştir. İplik ve kumaşlardan elde edilen test sonuçları istatistikî olarak yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, for examining the factors effecting bamboo yarn properties, Ne 20, Ne 30, Ne 40 100% bamboo, 100% cotton and Ne 20, Ne30 60% bamboo - 40% cotton blend yarns have been produced. Bamboo and bamboo-cotton blend yarn properties have been assessed by comparing the features of combed, carded and open-end yarns. Then; knitted fabrics are produced from these yarns and their properties have been assessed.In the study; firstly, the production of bamboo yarns, their properties and the application areas of bamboo yarns have been examined and the experimental studies found in the literature have been reviewed.In the experimental part of the study, the results of the yarn count, twist, breaking load, breaking tenacity, breaking strain, capture of work, elasticity modulus, unevenness, thin places, thick places, neps and hairiness of the produced yarns ere presented and examined. In addition, load-elongation curves are discussed. Then, knitted fabrics have been produced from bamboo, cotton and 60% bamboo?40% cotton blended yarns. For comparing; knitted fabrics have also been produced from 70% bamboo-30% cotton blended yarn. Also all knitted fabrics were subjected abrasion, pilling and antibacterial tests. The test results of yarns and knitted fabrics have been assessed statically.en_US
dc.format.extentXII, 109 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBambu lifitr_TR
dc.subjectBambu ipliktr_TR
dc.subjectKarışım ipliktr_TR
dc.subjectİplik mukavemetitr_TR
dc.subjectAntibakteriyel özelliktr_TR
dc.subjectAşınmatr_TR
dc.subjectBoncuklanmatr_TR
dc.subjectBamboo fiberen_US
dc.subjectBamboo yarnen_US
dc.subjectBlended yarnen_US
dc.subjectYarn tenacityen_US
dc.subjectAntibacterial propertiesen_US
dc.subjectAbrasionen_US
dc.subjectPillingen_US
dc.titleBambu iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeAn investigation into the factors affecting the properties of bamboo yarnsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255194.pdf12.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons