Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2912
Title: Bambu iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation into the factors affecting the properties of bamboo yarns
Authors: Özdemir, Özcan
Yüksek, İlkay Özsev
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bambu lifi
Bambu iplik
Karışım iplik
İplik mukavemeti
Antibakteriyel özellik
Aşınma
Boncuklanma
Bamboo fiber
Bamboo yarn
Blended yarn
Yarn tenacity
Antibacterial properties
Abrasion
Pilling
Issue Date: 15-Apr-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüksek, İ. Ö. (2008). Bambu iplik özelliklerinde etkili faktörler üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada bambu iplik özelliklerinde etkili faktörleri incelemek amacıyla Ne 20, Ne 30, Ne 40 % 100 bambu , % 100 pamuk ve Ne 20, Ne 30 % 60 bambu - % 40 pamuk karışım iplikler üretilmiştir. Ayrıca karde iplik üretim sistemiyle üretilen bambu ve bambu pamuk karışımı iplik özellikleri penye, karde ve open-end pamuk ipliklerinin özellikleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilmiş ve ipliklerden kumaşlar üretilerek kumaş performans özellikleri de değerlendirilmiştir.Çalışma kapsamında ilk olarak bambu ipliğinin üretimi, özellikleri, kullanım alanları incelenmiştir ve bu konuda yapılan deneysel çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.Çalışmanın deneysel kısmında üretilen ipliklerin numara, büküm, kopma yükü, kopma mukavemeti, kopma uzaması, kopma işi, elastisite modülü, düzgünsüzlük, ince yer, kalın yer, neps ve tüylülük test sonuçları incelenmiştir. Ayrıca ipliklerin gerilme-uzama diyagramları yorumlanmıştır. Daha sonra bambu, pamuk, % 60 bambu - % 40 pamuk ve karşılaştırma amacıyla üretilen % 70 bambu - % 30 pamuk karışım ipliklerinden örme kumaş üretilip, bu kumaşların aşınma, boncuklaşma ve antibakteriyel test sonuçları incelenmiştir. İplik ve kumaşlardan elde edilen test sonuçları istatistikî olarak yorumlanmıştır.
In this study, for examining the factors effecting bamboo yarn properties, Ne 20, Ne 30, Ne 40 100% bamboo, 100% cotton and Ne 20, Ne30 60% bamboo - 40% cotton blend yarns have been produced. Bamboo and bamboo-cotton blend yarn properties have been assessed by comparing the features of combed, carded and open-end yarns. Then; knitted fabrics are produced from these yarns and their properties have been assessed.In the study; firstly, the production of bamboo yarns, their properties and the application areas of bamboo yarns have been examined and the experimental studies found in the literature have been reviewed.In the experimental part of the study, the results of the yarn count, twist, breaking load, breaking tenacity, breaking strain, capture of work, elasticity modulus, unevenness, thin places, thick places, neps and hairiness of the produced yarns ere presented and examined. In addition, load-elongation curves are discussed. Then, knitted fabrics have been produced from bamboo, cotton and 60% bamboo?40% cotton blended yarns. For comparing; knitted fabrics have also been produced from 70% bamboo-30% cotton blended yarn. Also all knitted fabrics were subjected abrasion, pilling and antibacterial tests. The test results of yarns and knitted fabrics have been assessed statically.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2912
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255194.pdf12.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons