Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2911
Title: Klasik silikon emülsiyonları ve hidrofil silikonların kumaş tutumu, renk değişimi ve haslıklar üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma
Other Titles: A comparative research of classical silicone emulsions and hydrophilic silicone softeners on the effect of fabric handle, colour difference and fastness degree
Authors: Aniş, Pervin
Özsoy, Emrah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Renk değisimi
Yumuşatıcı
Hidrofilite
Haslık
Tutum
Colour change
Softener
Hydrophilicity
Fastness
Touch
Issue Date: 2-Apr-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özsoy, E. (2008). Klasik silikon emülsiyonları ve hidrofil silikonların kumaş tutumu, renk değişimi ve haslıklar üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil ürünlerinde yumuşak tutum bugün için en çok istenen dolayısıyla, satışta en etkili faktör niteliği taşıyan çok önemli bir özelliktir. Son yıllarda kumaşlardan istenen süper yumuşak tutum, aynı zamanda tüketici için vazgeçilmez bir moda eğilimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Pratik olarak hiçbir tekstil mamulü terbiye dairesindeki son işlemlerde yumuşatıcı madde ile işlem görmeden üretilmemektedir. Yumuşatıcı maddeler tekstil mamulüne istenen tutum özelliklerini kazandırmanın yanı sıra, boya haslıklarına olumsuz etki yapmamalı, renk değişimine neden olmamalı, sararma yapmamalı ve son kullanım yerine göre hidrofiliteyi engellememelidir.Bu çalışmada, örme pamuklu kumaşa yumuşatıcı aplikasyonu yapılarak, yumuşatıcıların renk değişimi, tutum, hidrofilite ve bazı haslık değerlerine olan etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda, noniyonik, katyonik ve çeşitli tiplerdeki silikonlu yumuşatıcılar kullanılarak ağartılmış, optiklenmiş ve boyalı kumaşlarda çeşitli sıcaklıklardaki fiksaj etkisiyle meydana gelen renk değişimleri, tutum özellikleri ve hidrofilite değişimleri araştırılmıştır. Boyalı kumaşta, yumuşatıcıların sürtünme ve yıkama haslıklarına etkisi de incelenmiştir.
Soft touch is one of the most wanted property for the finished textile products. In recent years, the desired superior touch also become a fashion term for the consumer. Practically all textile products outgoing from the dye house are treated with softeners. Softeners should not only impart desired smooth touch properties to the textile, but also should not cause yellowing, change color, affect dye fastness and should not decrease the hydrophilicty when desired.In this study , colour difference, softness, hydrophilicity and washing and rubbing fastness degree is investigated on the finished (softener treated) knitted cotton fabric. The prewashed, dyed and optically brightened fabrics were treated with nonionic, cationic and some different kinds of silicone softeners. Also, different temperature values were tested for curing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2911
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255191.pdf385.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons