Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2910
Title: Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması
Other Titles: The effect of topical 5-fluorouracil application on epineural scarring in epineuroctomized rat sciatic nerve
Authors: Özgenel, Güzin Yeşim
Özkan, Melekber Çavuş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Epinöral skar dokusu
5-fluorourasil
Sinir adezyonu
Epineural scar tissue
5-fluorouracil
Nerve adhesion
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, M. Ç. (2012). Topikal 5-fluorourasil uygulamasının epinörektomi yapılan sıçan siyatik sinir çevresinde skar dokusu oluşumu üzerine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Periferik sinir cerrahisini olumsuz yönde etkileyen epinöral skar dokusu, cerrahi öncesi tahmin edilemeyen ve istenmeyen bir durumdur. Epinöral skar dokusu oluşumunu önlemeye yönelik birçok cerrahi yöntem, farmakolojik ajan ve kimyasal madde denenmiş ancak klinik uygulamaları memnun edici olmamıştır. Bu çalışmada, onkoloji alanında ve göz hastalıklarında klinik uygulamada olan 5-Fluorourasil (FU)’in epinörektomi sonrası sıçan siyatik sinir etrafında gelişen skar dokusuna olan etkisinin araştırılması amaçlandı. 72 adet Sprague-Dawley cinsi dişi sıçanda sol uyluktan yapılan cilt insizyonunu takiben sol siyatik sinirler gluteal kaslar arasından künt disseksyon ile bulundu. Siyatik fossa ve siyatik sinir bifurkasyonu arasındaki 15 mm’lik sinir segmentine çevresel epinörektomi yapıldı. Sıçanlar üç ana gruba (n=24) ayrıldı: Epinörektomi alanına 5 dak. sürecek şekilde, Grup A (kontrol) izotonik emdirilmiş gazlı bezle tek uygulama, Grup B 5-FU (25mg/ml) emdirilmiş gazlı bezle tek uygulama, Grup C 5-FU (25mg/ml) emdirilmiş gazlı bezle iki uygulama (epinörektomi anında peroperatif ve 1 hafta sonra) olmak (25mg/ml). Her ana grup kendi içinde rastgele olacak şekilde 4. ve 8. haftada inceleme yapılmak üzere iki alt gruba (n=12) ayrıldı. Siyatik sinirler epinöral skar dokusu oluşumu açısından makroskobik ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucunda, topikal 5–FU uygulamasının epinörektomi sonrası sinir çevresindeki skar dokusu oluşumunu önleyebildiği gözlendi. Ek olarak, iki doz 5-FU uygulamasının tek doz 5-FU uygulamasına kıyasla skar dokusu kalınlığını üzerinde daha fazla inhibe edici etkiye sahip olabildiği görüldü.
Epineural scarring is one of the factors that negatively affecting the results of peripheral nerve surgery. In experimental studies, several chemical products, pharmacologic agents and surgical procedures to reduce epineural scarring with limited success. The aim of this experimental prospective study is to investigate the value of topical 5-Fluorouracil (5-FU) which is commonly used in the management of oncologic diseases and eye surgery, in order to prevent epineural scar formation on epineuroctomized rat sciatic nerve. 72 female Sprague-Dawley rats were used. Following skin incision, the left sciatic nerves were found with blund dissection through gluteal musclesplintting approach. Nerve segment of 15 mm length was circumferentialy epineuroctomized from the sciatic fossa to the level of bifurcation. Then, the rats were equally (n = 24) and randomly divided into three groups: Group A (controls): saline soaked gauze pads; Group B: 5-FU (25mg/ml) soaked gauze pads for one time; Group C: 5-FU (25mg/ml) soaked gauze pads for two times (immediately after epineurectomy procedure and following one week after surgery) on the epineuroctomized segment for 5 min. In order to investigate macroscopic and histopathological findings and to perform walking track analysis on 4. and 8. weeks, three groups were randomly divided into two sub-study groups (n=12). In this study we found that topical use of 5-FU may prevent epineural scar formation immediately after epineuroctomy. Additionally, double application of 5-FU could have an additive inhibitory effect on scar tissue thickness according to one application of 5-FU.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2910
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308127.pdf624.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons