Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2909
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKemer, Osman Barbaros-
dc.contributor.authorAtay, Hüseyin-
dc.date.accessioned2019-12-11T10:48:38Z-
dc.date.available2019-12-11T10:48:38Z-
dc.date.issued2019-09-10-
dc.identifier.citationAtay, H. (2019). Dış ticaretin kolaylaştırılması ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsü uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2909-
dc.description.abstractGelişen dünya ekonomisi içerisinde yer alan tüm paydaşların ticaret ekosistemine dahil olması Dünya’da yer alan kıt kaynakların herkese kolayca ulaştırılması açısından önem taşımaktadır. Ölçekleri fark etmeksizin dış ticarete katılmak isteyen tüm işletmelerin küresel pazara arz edecekleri ürün ya da hizmetlerin önünün açılması, zorluklar çıkarılmaması gerekmektedir. Karmaşık sistemlerin yerine basit kurallar ve düzenlemeler getirilerek daha verimli arz zinciri süreci yaratmak mümkündür. Ticareti kolaylaştırmanın etkisiyle sisteme dahil olacak küçük ve orta ölçekli işletmeler, pazarda yer alan ürünlerin çeşitlenmesine sebep olurken diğer taraftan büyük ölçekli işletmelerin prosedürlerin azalmasıyla maliyet ve zaman yönünden tasarruf sağlamasının önünü açılmış olacaktır. DGÖ ve DTÖ bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ticaret ekosistemi içerisinde yer alan ticaretin yasal zemininde faaliyetlerini yürüten işletmelerin güvenilir firmalar olarak adlandırılarak bir takım kolaylaştırmalardan yararlanmalarının önü YYS uygulamasıyla açılmıştır. Böylece kaçakçılık ve terörle mücadelede meşru firmaların ayrılarak kıt olan personel ve zaman kaynaklarının verimli kullanılması imkanı yaratılmıştır. Bu çalışmada Dış Ticaretin Kolaylaştırılması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Uygulamaları incelenmeye alınarak hem uluslararası alanda yapılan kolaylaştırmalar hem de ulusal çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada Ticaretin Kolaylaştırılması kavramı detaylı olarak incelenmiş, Ülkelerin ticareti kolaylaştırmada verimliliklerini ölçmek için hazırlanan raporlar üzerinde durulmuştur. DGÖ tarafından geliştirilen YYS programının Türkiye’nin yasal mevzuat çerçevesinde yeri detaylandırılmış ve yıllara göre YYS uygulamasının gelişimi izlenmiştir. Çalışmanın sonucunda ticareti kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların ve YYS uygulamasının Türkiye’nin dış ticaretini artırmada önemli bir rol oynayacağı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe involvement of all stakeholders in the developing world economy into the trade ecosystem is important to ensure that the scarce resources in the world are easily accessible to all. All enterprises that want to participate in foreign trade regardless of their scales should open the way to the products or services that they will supply to the global market, and they should not have difficulties in this regard. Simple rules and regulations take place instead of complex systems and that secures to create more efficient supply chains. With the effect of trade facilitation, small and medium enterprises provide goods diversity in market and on the other hand with lessen the procedures of big companies cause saving time and cost. As a result of the studies carried out within the WCO and WTO, the enterprises in the trade ecosystem and therefore carrying out their activities on the legal basis of trade have been opened with the help of YYS application by calling them as reliable companies. Thus, legitimate firms were separated in the fight against smuggling and terrorism, and the opportunity for efficient use of scarce personnel and time resources was created. In this study, Facilitation of Foreign Trade and Authorised Economic Operator Practices have been examined and evaluations have been made on both international facilitation and national studies. In this study, the concept of Trade Facilitation was examined in detail and the reports prepared to measure the efficiency of countries in facilitating trade were emphasized. The development of applications based on Authorized Economic Operator of the AEO program developed by the WCO has been described Turkey's place in the framework of legislation and years were monitored. The increase of Turkey's foreign trade studies and AEO applications to facilitate trade in the results of the study concluded that plays an important role.en_US
dc.format.extentXIV, 161 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYetkilendirilmiş yükümlü statüsütr_TR
dc.subjectAuthorised economic operatoren_US
dc.subjectGümrük idareleritr_TR
dc.subjectTicaretin kolaylaştırılmasıtr_TR
dc.subjectArz zinciritr_TR
dc.subjectCustoms authoritiesen_US
dc.subjectFacilitation of foreign tradeen_US
dc.subjectSupply chainen_US
dc.titleDış ticaretin kolaylaştırılması ve yetkilendirilmiş yükümlü statüsü uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativeFacilitation of foreign trade and authorised economic operator applicationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı/Uluslararası Ticaret Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
584973.pdf3.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons