Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2906
Title: UMS/UFRS'lere göre gelirin muhasebeleştirilmesinde yeni yaklaşımlar: BIST 100 şirketlerinde uygulanması
Other Titles: New approaches income recognition according to IAS/IFRS: Implementation in BIST 100 companies
Authors: Arsoy, Aylin Poroy
İkiz, Gamze
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Keywords: TFRS 15
IFRS 15
Hasılat
Müşterilerle yapılan sözleşmeler
Gelirin muhasebeleştirilmesi
BIST 100 şirketleri
Revenue
Contracts with customers
Income recognition
BIST 100 companies
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İkiz, G. (2019). UMS/UFRS'lere göre gelirin muhasebeleştirilmesinde yeni yaklaşımlar: BIST 100 şirketlerinde uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İşletmelerin muhasebe uygulamalarına baktığımızda hasılat, anlam veya tanım itibariyle farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların ortadan kaldırılması, hasılatın net ve tek bir tanımı olması gerekmektedir. Sürekli gelişmekte olan dünya ekonomisinin dinamikleri olan finansal bilgi kullanıcıları, muhasebenin en önemli özelliği olağan dönem seli ik ilkesine net bir cevap alabilme, uluslararası düzeyde şeffaf, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir finansal bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçların giderilmesi açısından, tek bir dili konuşan, aynı standartları uygulayan muhasebe sistemlerinin hazırlanması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda daha önce hazırlanmış olan UMS 18 (Hasılat Standardı) ve UMS 11 (İnşaat Sözleşmeleri)'nin yetersiz kalması yeni bir çalışmayı zorunlu kılmıştır. 2010 yılında çalışılmaya başlanılan, 28 Mayıs 2014 yılında yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yıllık raporlama dönemlerinde uygulamaya giren UFRS 15 (Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı), UMS II (İnşaat Sözleşmeleri) ve UMS 18 (Hasılat Standardı)'nın yerini almıştır. Bu çalışmada UFRS 15'te yer alan hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik temel gerekliliklere yer verilmiş ve uygulamanın BIST 100 şirketleri için temsil ettiği zorluklar vurgulanmıştır.
Businesses' accounting practices differ in terms of revenue, meaning or definition. Removing of these differences, revenue's being clear and having onlyone definition is needed. Users of fınancial information, the dynamics of the ever-evolving world economy, need the financial information which is an ability to get a clear answer to the usual periodicity, transparent in an international level, understandable and comparable. In terms of eliminating these needs, the preparation of accounting systems that speak the same language and apply the same standards has become inevitable. In this context, the insufficiency of IAS 18 (Revenue Standard) and IAS 11 (C onstruction Contracts), which had been previously prepared, necessitated a new study. IFRS 15 (Revenue Standard from Contracts Made with Customers), was started to be worked on in 2010 and started to be implemented on 28 May 2014 and to be implemented in annual reporting periods starting from 1 January 2017 will replace IAS 11 (C onstruction Contracts) and IAS 18 (Revenue Standard). in this study, the basic requirements for the recognition of the ineome in IFRS 15 are included and the challenges that the implementation represents for the BIST 100 companies are emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2906
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GAMZE İKİZ YÜKSEK LİSANS TEZİ 2 .pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons