Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2903
Title: Kronik günlük başağrısından tedavi ile epizodik forma dönüşte etkili prognostik faktörler: 1 yıllık prospektif klinik görüşmeye dayalı çalışma
Other Titles: Prognostic factors in transformation from chronic daily headache to episodic form, during treatment one year prospective face to face follow-up study
Authors: Karlı, Necdet
Albas, Murat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Prognostik faktörler
Başağrısı
Kronik günlük başağrısı
Epizodik başağrısı
Prognostic factors
Headache
Chronic dailiy headache
Epizodic headache
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Albas, M. (2012). Kronik günlük başağrısından tedavi ile epizodik forma dönüşte etkili prognostik faktörler: 1 yıllık prospektif klinik görüşmeye dayalı çalışma. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik günlük başağrısı, ayda 15 gün ve üzerinde olan, en az 3 aydır devam eden herhangi tipte başağrıları için kullanılmaktadır. Kronik günlük başağrısı ile yaşayan hastalarda en fazla kronik migren ve kronik gerilim tipi başağrısı görülmektedir. Epizodik form başağrılarına göre daha çok özürlülük, ve daha düşük hayat kalitesine sebep olması nedeniyle erken dönemde tedavisi gereklidir. Epizodik form başağrılarının kronik forma dönüşünde etkili sebepler hakkında yeterli bilgi vardır, fakat kronik form başağrılarının epizodik forma dönüşümünde etkili faktörlerle ilgili yeterli bilgi ve çalışma yoktur. Çalışmamızda kronik günlük başarısı olan hastaların tedavi ile regresyonunda etkili prognostik faktörleri incelemeyi amaçladık.Eylül 2009 ile Şubat 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başağrısı Polikliniğine başvurup ICHDII sınıflamasına göre kronik günlük başağrısı tanısı konulan ve bilgilendirilmiş olur formunu kabul eden 108 hasta çalışmaya alındı. Olgular 0, 1, 3, 6, 9 ve 12. aylardaki yüz yüze klinik görüşmelerle prospektif olarak takip edildi. Hastalara başağrısı günlüklerini doldurarak tarihleri belirlenmiş kontrollere gelmeleri söylendi. Her bir hasta için, demografik faktörler (cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi, eğitim düzeyi, medeni durum, çalışma durumu), sosyal özellikler (kafein/çay kullanımı, sigara, alkol kullanımı, beslenme şekli, düzenli egzersiz durumu), eşlik eden hastalıklar ve başağrısı özelliklerini içeren toplam 130 değişken incelendi.Çalışmaya toplam 108 (%89.8 kadın,%10.2 erkek) hasta alındı. Bu hastalar kronik migren ve kronik gerilim tipi başağrısı alt gruplarına ayrıldı ve bir yıl takip edildi. Literatür ile uyumlu olarak ağrı başlangıç tarihi 10 yıldan fazla olan hastalarla, ağrılı gün sayısı ayda 20 günden fazla olan hastalarda tedavide başarının daha düşük olduğu görüldü. İlgi çekici olarak, çalışmamızda sigara kullanımının, günde 4 bardaktan az çay tüketiminin ve sebze ağırlıklı beslenmenin kronik günlük başağrısının regresyonunu olumlu yönde etkilediği saptandı.Başağrısı çalışmalarında yüz yüze klinik görüşme ve yüz yüze takip yöntemi altın standart yöntemlerdir. Bu nedenle çalışmamız başağrısı literatürüne değerli ve güvenilir bilgiler sağlamıştır.
Chronic daily headache term is used for headaches of any type, which is over 15 days per month and ongoing at least 3 months. Chronic migraine and chronic tension-type headache are the most common headaches in patients living with the chronic daily headache, and early treatment is necessary because, it leads to a lower quality of life and more disability than episodic forms. There is satisfying information about the effective reasons about transformation of episodic headache into chronic form but, there are not enough studies and sufficient information about effective factors that the form of chronic headache turn into the epizodic form. We aimed to investigate the effective prognostic factors, which might play role in transformation from chronic daily headache to episodic form.One hundred and eight consecutive patients, admitted to the Uludag University Medical Faculty Neurology Department Headache Outpatient Clinic between September 2009 and February 2011 and diagnosed as chronic daily headache according to ICHD-II criteria and agreed to sign the written consent form were enrolled in the study. The patients were evaluated at baseline and then prospectively during face-to-face follow-up visits at month 1, 3, 6, 9, and 12. Patients were asked to fill out headache diaries on daily basis and come for the scheduled follow-up visits. We analyzed 130 parameters including the effects of demographical factors (sex, age, body mass index, educational level, marital status, employment), social features (caffeine/tea use, smoking, alcohol consumption, diet, regular exercise), comorbid medical illnesses and headache characteristics for each patient.The study included 108 patients (%89.8 women,%10.2 men). These patients were sorted into two groups,chronic migraine and chronic tension type headache and they were observed for a year. İn accordance with the literature, it is seen that there is lower success rate in treatment of patients with a headache history more than 10 years and more than 20 headache days per month. Intrestingly in our study, we observed that smoking, drinking less then four cups of tea a day, nutrition with mostly vegetables affected the regression of chronic daily headache positively.Face to face evaluation and follow-up is gold standard in headache studies. There for this study provided a valuable and reliable approach to the headache knowledge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2903
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303473.pdf930.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons