Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2893
Title: Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde IMF ve Dünya Bankası programlarının bütçe politikaları açısından değerlendirilmesi(Azerbaycan örneği)
Other Titles: IMF- World Bank programs assesment in terms of budget policies in transition period ( example of Azerbaijan)
Authors: Tokatlıoğlu, Mircan Yıldız
Güzel, Simla
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Geçiş süreci
IMF ve Dünya Bankası programları
Bütçe politikaları
Azerbaycan
Transition period
Imf and World Bank programs
Budget policies
Azerbaijan
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güzel, S. (2008). Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde IMF ve Dünya Bankası programlarının bütçe politikaları açısından değerlendirilmesi(Azerbaycan örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öncelikle, merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş süreci açıklanmıştır. Daha sonra, bu süreçte IMF ve Dünya Bankası programlarının rolü genel olarak açıklanmış ve Azerbaycan ekonomisinin geçiş sürecinde bu iki uluslararası mali kuruluşun rolüne değinilmiştir. Ve son olarak da Azerbaycan'da uygulanan IMF ve Dünya Bankası programları bütçe politikaları açısından değerlendirilmiştir.
In this study, firstly the period of transfer from state-controlled socialist economic system to free market economy is explained. Then IMF and World Bank programs role in this period generally explained and then the role of this two international financial institution in Azerbaijan economy in transition period is analysed. And finally IMF and World bank programmes are assessed in terms of budget policies in Azerbaijan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2893
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231203.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons