Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2882
Title: Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda bazı oksidatif stres belirteçleri ve adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of oxidative stress markers and adiponectin levels in obstructive sleep apnea
Authors: Gür, Esma
Vatansever, Ebru
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Obstrüktif uyku apnesi
Adiponektin
Oksidatif stres
Malondialdehit
Protein karbonillenmesi
Obstructive sleep apnea
Adiponectin
Oxidative stress
Malondialdehyde
Protein carbonylation
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, E. (2007). Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda bazı oksidatif stres belirteçleri ve adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Obstruktif uyku apne sendromlu (OSA) hastalarda adiponektin ve oksidatif stresin birlikte değerlendirildiği çalışma sayısı oldukça azdır. Çalışmamızda OSA’lı ve basit horlamalı kişilerde adiponektin ve oksidatif stres belirteçlerini birlikte değerlendirmeyi ve bu parametrelerin kan lipitleri, insülin ve açlık glukoz düzeyleri ile olan korelasyonlarını incelemeyi amaçladık. Diyabeti olmayan erkek gönüllülerden gece boyunca yapılan polisomnografi sonrası kan örnekleri alındı. Olgular apne-hipopne indekslerine (AHİ) göre gruplandırıldı. Kontrol grubunu oluşturan basit horlama grubu 24, hafif OSA grubu 9, ağır OSA grubu 17 kişiden oluşmaktaydı. Tüm olguların serum lipit profili (total kolesterol, trigliserit, HDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, LDL-kolesterol), serum glukoz düzeyleri, adiponektin, serum MDA (sMDA), protein karbonillenmesi düzeyleri ve paraoksonaz (PON) aktiviteleri ölçüldü. Sonuçlarımıza göre OSA hastalarının serum adiponektin düzeylerinin basit horlamalı kişilere göre anlamlı olarak azaldığı, sMDA ve protein karbonil düzeylerinin ise ağır OSA’lı kişilerde basit horlamalı kişilere göre anlamlı olarak arttığı gösterildi. Korelasyon analizi sonuçlarına göre AHİ ile protein karbonili ve sMDA düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon, adiponektin ile ise anlamlı negatif korelasyon saptandı. Adiponektin seviyeleri sMDA ile anlamlı negatif korelasyon gösterdi. Özet olarak, OSA’lı hastalarda serum protein karbonillenmesini araştıran ve değerlendiren ilk insan çalışması olan bu çalışma, OSA’nın oksidatif hasarda artışa, adiponektin seviyelerinde düşüşe neden olduğunu göstermektedir. Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalardaki, tekrarlayan hipoksi-reoksijenasyon atakları, sempatik aktiviteyi arttırarak adiponektinin azalmasına yol açabilir ve bu da OSA hastalarında oksidatif stres belirteçlerindeki artışı hızlandırabilir.
Studies evaluating oxidative stress and adiponectin levels in obstructive sleep apnea (OSA) patients are very recent and few. We aimed to investigate adiponectin and oxidative stress markers and to evaluate the correlation between these parameters and serum lipid, insulin and fasting glucose concentrations in OSA patients and simple snorers. Blood was drawn from non-diabetic male volenteers following night-long polysomnographic evaluation. Subjects were classified as controls (simple snorers) (n=24), mild OSA group (n=9) and severe OSA group (n=17) according to their apnea-hypopnea indices (AHI). Serum lipids (total cholesterol, triglicerides, HDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, LDLcholesterol), fasting glucose, adiponectin, malondialdehyde (sMDA), protein carbonyl concentrations and paraoxonase activities were measured in all subjects. Results of this study indicated that serum adiponectin concentrations were significantly decreased and sMDA and protein carbonyl concentrations were significantly elevated in OSA patients compared to the simple snorers. Protein carbonyl and sMDA concentrations were significantly and positively correlated with AHI, while significant negative correlations were found between adiponectin concentrations and AHI. Adiponectin levels were negatively correlated with sMDA levels. In conclusion, the results of this study, which is the first human study investigating and describing serum protein carbonyl concentrations in OSA patients, reveal that OSA causes increments in oxidative damage and decreases in adiponectin levels. The recurrent hypoxia-reoxygenation attacks in OSA patients may lead to low levels of adiponectin by sympathetic activation and this may augment the increase in oxidative stress markers in OSA patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2882
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307560.pdf413.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons