Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2881
Title: Organizasyonel meşruiyet yönetimi ve organizasyonların takım çalışmalarını benimseme nedenleri analizi
Other Titles: Legitimacy management and analysis of why organizations adopt teamwork practices
Authors: Tak, Bilçin
Aksarı, Fatmanur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Meşruiyet
Meşruiyet yönetimi
Kurumsalcı yaklaşım
Takım çalışması
Legitimacy
Legitimacy management
Instituitonal theory
Teamwork
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksarı, F. (2009). Organizasyonel meşruiyet yönetimi ve organizasyonların takım çalışmalarını benimseme nedenleri analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada organizasyonel meşruiyet ve meşruiyetle yakından ilişkili yönetim teorilerinin sentezini içeren bir literatür taraması amaçlanmaktadır. Organizasyonel meşruiyetin gerçekte ne olduğu, yaşam seyri, organizasyonlar açısından önemi üzerinde durulmakta ve akabinde de bu teorik tespitlerin ışığında takım çalışmalarının yaygın biçimde benimsenme nedenleri analiz edilmeye çalışılmaktır. Araştırmada takım çalışmalarının ancak üst yönetimin iradesi doğrultusunda uygulamaya geçebileceği varsayımından hareketle üst yönetimin bu davranışı içsel ve/veya dışsal hangi dinamiklerin etkisi ile benimsediği irdelenmektedir. Öte yandan ilgili dinamikler arasında meşruiyet kaygısının ne derece etkin olduğunun tespiti amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ekonomisine yön vermekte olan ve ISO 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan örgütlerin takım yapıları ve işleyiş biçimleri analiz edilmekte, takım çalışmaları ile insan kaynakları ve kalite uygulamaları arasındaki etkileşim incelenmektedir.
This study attemps to clarify organizational legitimacy approach as well as related management theories. This research identifies the forms of legitimacy, the stages of the legitimation process also the importance of the legitimacy. The purpose of the study is to understand why the teamwork practices are commonly adopted by the organizations. In the current study it’s has been assumed that teamwork practices could just be performed with top management’s support. An extensive review and evaluation of the reasons to asses the internal and external dynamics of performing teamwork practices is conducted. The data obtained from the ISO 500 companies (Istanbul Chamber of Industry) conduct Turkish economy was to determine the structure of teams, the relationship between human resources management as well as quality practices..
URI: http://hdl.handle.net/11452/2881
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240603.pdf863.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons