Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2877
Title: Femur üst uç kırıklarının Richard Kompresyon Çivisi ile cerrahi tedavisi
Other Titles: Surgical treatment of upper extremity fractures with Richard Compression Nail
Authors: Aydın, Ertuğrul Zeki
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Femoral kırıklar
Femoral fractures
Kalça eklemi
Hip joint
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, E. T. (1985). Femur üst uç kırıklarının Richard Kompresyon Çivisi ile cerrahi tedavisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kalça bölgesi kırıkları travmatolojinin sorunları tam olarak çözüm- lenememiş bir konusudur. Bu sorunun nedeni daha çok yaşlılarda meydana gel mesi, kırık tipinin tam belirlenmemesi, kırık tipine en uygun cerrahi yöntemin seçilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda son yıllarda bu amaca yönelik rijit bir internal fiksas- yon materyali olan "Kayıcı Kompresyon Çivisinin" uygulandığı 22 olgu ve sonuç ları incelenmiştir. Bu çalışmamızın sonucunda literatürdeki bilgi ve bulgulara paralel ola rak 18 olguda çok iyi (% 81.8), 1 olguda iyi (% 4.1), 2 olguda orta (% 9) ve 1 olguda kötü (% 4.1) sonuç elde edilmiştir. Teknik kusurların giderilmesi tedavi sonuçlarının başarısını arttıracaktır. Çalışmamızda her ne kadar iyi sonuçlar elde edildiyse de daha iyiyi bulmak için çabalar sürecektir. Esas olan hastaya, kırığa ve amaca yönelik çalışmalarla hastayı en kısa sürede ayağa kaldırabilmek ve normal yaşantı sına tekrar kavuşturabilmektir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2877
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080417.pdf7.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons