Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2869
Title: Erken dönem deneysel osteoartrit modelinde intraartiküler uygulanan statin ve tetrasiklinlerin kondroprotektif etkilerinin araştırılması
Other Titles: Assessment of chondroprotective effects of intraarticularly applied statine and tetracyclines on early stage experimental osteoarthritis
Authors: Bilgen, Ömer Faruk
Dinç, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Statin
Tetrasiklin
Deneysel osteoartrit
Kondroprotektif etki
Statine
Tetracycline
Experimental osteoarthritis
Chondroprotective effect
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dinç, M. (2009). Erken dönem deneysel osteoartrit modelinde intraartiküler uygulanan statin ve tetrasiklinlerin kondroprotektif etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada tavşanlarda geliştirilen erken dönem deneysel osteoartrit (OA) modelinde intraartiküler uygulanan statin ve tetrasiklinin kıkırdak ve sinovyal doku üzerindeki kondroprotektif etkilerinin araştırılması amaçlandı.OA oluşturmak amacıyla ön çapraz bağı kesilen 30 tavşan rastgele üç gruba ayrıldı. Kontrol grubuna serum fizyolojik, statin grubuna atorvastatin, tetrasiklin grubuna doksisiklin birer hafta ara ile üç kez intraartiküler uygulandı. Tavşanlar 12. haftada sakrifiye edilerek diz eklemi kıkırdak dokusu makroskopik ve histopatolojik, sinovyal doku ise histopatolojik olarak değerlendirildi ve hücre tabakası kalınlığı ölçüldü. Sonuçlar istatistiksel olarak gruplar arasında karşılaştırıldı.Makroskopik değerlendirmede ortalama puanlar kontrol grubunda 3,0, statin grubunda 0,56, tetrasiklin grubunda 2,5 olarak bulundu. Statin grubu ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Tetrasiklin grubu ile kontrol grubu arasında fark saptanmadı (p>0,05).Kıkırdak doku histopatolojik değerlendirmesinde femur medial kondili için kontrol grubu, statin grubu ve tetrasiklin grubundaki değerler sırası ile ortalama 14,60±1,00, 2,20±1,30 ve 12,7±5,39, tibia medial platosu için ise sırasıyla ortalama 14,33±8,68, 2,89±1,96 ve 15,90±7,03 olarak bulundu. Statin grubu ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Tetrasiklin grubu ile kontrol grubu arasında fark saptanmadı (p>0,05).Sinovyal doku histopatolojik değerlendirmesinde kontrol grubu, statin grubu, tetrasiklin grubundaki değerler sırası ile ortalama 12,22±3,63, 4,33±2,69, 10,70±2,62 idi. Sinovyal hücre tabakasının kalınlığı ise sırasıyla ortalama 14,46±2,35 µm, 10,56±1,01 µm, 12,80±0,79 µm olarak ölçüldü. Statin grubu ile kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Tetrasiklin grubu ile kontrol grubu arasında fark saptanmadı (p>0,05).Sonuç olarak tetrasiklinin etkinliğinin az olmasının; in vivo ve intra-artiküler uygulamada yetersizliği, kimyasal olarak modifiye edilmiş form gerekliliği ve doz bağımlı etkisinin olduğu düşüncesindeyiz bununla birlikte statinin kondroprotektif etkisinin olduğu, farklı kimyasal uygulamalardan geçirilerek terapötik etkisinin arttırılması ile OA tedavisinde güncel yaklaşımlardan biri olabileceği ve bu etkilerinin in vivo çalışmalarla birlikte klinik, makromorfolojik, histopatolojik, histomorfometrik ve moleküler düzeyde araştırmaların yapılması ile belirgin olarak ortaya konabileceği kanısındayız.
Aim of this study is to compare the effects of intraarticullary applied statin and tetracyclines on cartilage and synovial tissue at early stage experimental osteoarthritis.30 rabbits whose anterior cruciate ligaments had been cut to create osteoarthritis were divided randomly into 3 groups. Serum physiologic to control group, atorvastatine to statine group and doxycycline to tetracycline group were applied intraarticullary once a week for 3 times. All rabbits were sacrificed at 12th week. Joint chondral tissue was evaluated macroscopically and histopathologically. Synovial tissues were evaluated histopathologically and synovial tissue cell layer was measured. Results were statistically compared between groups.Average values at macroscopic evaluation were 3,0 at control group, 0,56 at statine group and 2,5 at tetracycline group. There was a statistically significant difference between statine and control group (p<0,05). There was no statistically significant difference between tetracycline and control group (p>0,05).Average values at histopathological evaluation of femur medial condyle cartilage tissue were 14,60±1,00 at control group, 2,20±1,30 at statine group and 12,7±5,39 at tetracycline group. Average values for tibia medial plateau were 14,33±8,68 at control group, 2,89±1,96 at statine group, and 15,90±7,03 at tetracycline group. There was a statistically significant difference between statine and control group (p<0,05). There was no statistically significant difference between tetracycline and control group (p>0,05).Average values at histopathological evaluation of synovial tissue were 12,22±3,63 at control group, 4,33±2,69 at statine group and 10,70±2,62 at tetracycline group. Average values of synovial tissue cell layer thickness were 14,46±2,35 µm at control group, 10,56±1,01 µm at statine group and 12,80±0,79 µm at tetracycline group. There was a statistically significant difference between statine and control group (p<0,05). There was no statistically significant difference between tetracycline and control group (p>0,05).In conclusion we think that the reasons why tetracycline has little effect are insufficiency of in vivo and intraarticullary use, need of a chemically modified form, dose dependent effect. Also statins have chondroprotective effects and these drugs become novel therapeutic agent at osteoarthritis management with processing chemically and we think together with in vivo studies, clinical, macromorphological, histopathological, histomorphometric and molecular studies will show their effectivity more clearly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2869
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307208.pdf4.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons