Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2864
Title: Stresle başa çıkma bilişsel süreçler ve dindarlık üzerine bir inceleme
Other Titles: Research on coping with stress, cognitive processes and, religion
Authors: Hökelekli, Hayati
Gün, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Stres
Başa çıkma
Bilişsel
Din
Anlam
Maneviyat
Stress
Coping
Cognitive
Religion
Meaning
Spirituality
Issue Date: 14-Jun-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gün, E. (2012). Stresle başa çıkma bilişsel süreçler ve dindarlık üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, hayatın merkezinde yer alan dinin, bilişsel boyutta, stresle başa çıkma süreci üzerindeki etkileri incelenmiştir. Diğer taraftan, stresle başa çıkmak için, insanların dinden ne oranda ve nasıl faydalandıkları üzerinde durulmuş, başa çıkma-din ilişkisi irdelenmiştir. Bu bağlamda tezdeki yaklaşımlar, Kenneth Pargament'in başa çıkma teorisi çerçevesinde ortaya koyulmuştur. Dini başa çıkma metotlarının pozitif ve negatif yönleri, ayrı başlıklar halinde açıklanmıştır. Son olarak hayatta anlam arayışı sürecinde dinin etkisinin ne olduğu üzerinde durulmuş, belli başlı çalışmalar eşliğinde, din, başa çıkma ve anlam kavramları arasındaki bağlantılar vurgulanmıştır.
In this thesis, the impact of religion which is on the central of human life in a dimension of congitive, on the coping process of stres was investigated. Besides that, we discussed how and to what extent, human body uses his/her religious beliefs in order to cope with stres. In this mean, approaches in the thesis is constructed on Kenneth Pargaments coping theory. Religious methods for coping with stress is examined under different topics according to their positive and negative sides. Finally it is expressed that religion has a great effect in the process of search a meaning for life. We stressed that there is a connections among the concepts of religion, coping and meaning with the help of other research done before.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2864
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319559.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons