Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemir, Cevdet-
dc.contributor.authorSezen, Handan-
dc.date.accessioned2019-12-11T07:02:23Z-
dc.date.available2019-12-11T07:02:23Z-
dc.date.issued2010-11-09-
dc.identifier.citationSezen, H. (2010). Tiyokolşikosid tayininde hızlı sıvı kromatografisi (UPLC) yönteminin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2862-
dc.description.abstractBu çalışmada çok yaygın kullanıma sahip bir kas gevşetici olan 8 mg tiyokolşikosid içeren tablette çözünme hızı testi HPLC`den UPLC`ye transfer edilmiş ve metot validasyonu yapılmıştır. Çözünme hızı (dissolusyon) testi ilacın mide veya bağırsak ortamındaki performansının laboratuvar koşullarında incelenmesine imkan sağlayan önemli bir testtir. İlaç aktif maddesinin belli bir süre sonunda çözünen yüzde miktarı olarak sonuç verir. Analitik metot validasyonu, metodun güvenilirliğini kanıtlayan uluslararası bir zorunluluk ve aynı zamanda laboratuvarda kalite güvencenin önemli bir basamağıdır. Bu çalışmada öncelikle analitik metot UPLC`ye uyarlanmış ve validasyon parametreleri test edilmiştir. Çalışmalar sonucunda yeni çözünme hızı metodunun kesin, doğrusal, doğru, seçici ve stabil olduğu gösterilmiştir. Ayrıca yeni metot UPLC tekniğinin avantajları sayesinde zamandan ve çözelti kullanımından oldukça fazla tasarruf sağlamaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the dissolution test of the 8 mg thiocolchicoside tablets which is a widely used muscle relaxant transferred from HPLC to UPLC and validated. Dissolution test is a fundamental analysis that gives the opportunity to examine a drug`s performance in gastrik or intestinal medium at laboratory conditions. This test gives the per cent of the dissolved amount of a drug`s active after a certain time. Analytical method validation is an international necessity that proves the reliability of the method and also an important step of the quality assurance of laboratory. In this study first of all analytical method adapted to UPLC and then validation parameters performed. As established from the data, the new method is precise, linear, accurate, selective and robust, hence stands validated. Besides the new method reduces the consumption of solvents considerably and shortens the time of analysis.en_US
dc.format.extentXI, 63 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMetot validasyonutr_TR
dc.subjectUPLCtr_TR
dc.subjectÇözünme Hızı Testitr_TR
dc.subjectTiyokolşikosidtr_TR
dc.subjectMethod validationen_US
dc.subjectDissolution Testen_US
dc.subjectThiocolchicosideen_US
dc.titleTiyokolşikosid tayininde hızlı sıvı kromatografisi (UPLC) yönteminin geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe development of ultra performance liquid chromatography (UPLC) method for the determination of thiocolchicosideen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283016.pdf1.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons