Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2862
Başlık: Tiyokolşikosid tayininde hızlı sıvı kromatografisi (UPLC) yönteminin geliştirilmesi
Diğer Başlıklar: The development of ultra performance liquid chromatography (UPLC) method for the determination of thiocolchicoside
Yazarlar: Demir, Cevdet
Sezen, Handan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Metot validasyonu
UPLC
Çözünme Hızı Testi
Tiyokolşikosid
Method validation
Dissolution Test
Thiocolchicoside
Yayın Tarihi: 9-Kas-2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sezen, H. (2010). Tiyokolşikosid tayininde hızlı sıvı kromatografisi (UPLC) yönteminin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada çok yaygın kullanıma sahip bir kas gevşetici olan 8 mg tiyokolşikosid içeren tablette çözünme hızı testi HPLC`den UPLC`ye transfer edilmiş ve metot validasyonu yapılmıştır. Çözünme hızı (dissolusyon) testi ilacın mide veya bağırsak ortamındaki performansının laboratuvar koşullarında incelenmesine imkan sağlayan önemli bir testtir. İlaç aktif maddesinin belli bir süre sonunda çözünen yüzde miktarı olarak sonuç verir. Analitik metot validasyonu, metodun güvenilirliğini kanıtlayan uluslararası bir zorunluluk ve aynı zamanda laboratuvarda kalite güvencenin önemli bir basamağıdır. Bu çalışmada öncelikle analitik metot UPLC`ye uyarlanmış ve validasyon parametreleri test edilmiştir. Çalışmalar sonucunda yeni çözünme hızı metodunun kesin, doğrusal, doğru, seçici ve stabil olduğu gösterilmiştir. Ayrıca yeni metot UPLC tekniğinin avantajları sayesinde zamandan ve çözelti kullanımından oldukça fazla tasarruf sağlamaktadır.
In this study the dissolution test of the 8 mg thiocolchicoside tablets which is a widely used muscle relaxant transferred from HPLC to UPLC and validated. Dissolution test is a fundamental analysis that gives the opportunity to examine a drug`s performance in gastrik or intestinal medium at laboratory conditions. This test gives the per cent of the dissolved amount of a drug`s active after a certain time. Analytical method validation is an international necessity that proves the reliability of the method and also an important step of the quality assurance of laboratory. In this study first of all analytical method adapted to UPLC and then validation parameters performed. As established from the data, the new method is precise, linear, accurate, selective and robust, hence stands validated. Besides the new method reduces the consumption of solvents considerably and shortens the time of analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2862
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
283016.pdf1.28 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons