Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2854
Title: Diabetus mellituslu hastalarda kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisi ile çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass cerrahisinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: On-pump versus off-pump coronary artery bypass grafting in diabetic patients
Authors: Tok, Mustafa
Yolgösteren, Atıf
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: On-pump CABG
Off-pump CABG
Diabetus mellitus
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yolgösteren, A. (2012). Diabetus mellituslu hastalarda kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass cerrahisi ile çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass cerrahisinin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Biz bu çalışmada diabetik hastalarda, kardiyopulmoner bypass altında yapılan koroner arter bypass greft cerrahisi ile çalışan kalpte yapılan koroner arter bypass greft cerrahisinin kısa dönem sonuçlarını karşılaştırdık.Ocak 2002 ? Aralık 2008 arasında koroner arter bypass cerrahisi geçirmiş 138 diabetik hasta çalışmaya alındı. Bunların 112 (%81,2) tanesi çalışan kalpte koroner bypass uygulanmış hastalardı.Preoperatif özellikler açısından iki grup arasında anlamlı klinik veya istatistiksel fark yoktu. Bununla beraber on-pump grubuyla karşılaştırıldığında off-pump grubunda distal anastomoz sayısı belirgin olarak daha azdı (2.7±0.7 versus 3.1±0,69; P<0.05). Operatif ve postoperatif mortalite oranları benzerdi (off-pump n=3, 2.7%, on-pump n=1, 3.8%; p=0.571). Fakat off-pump gurubunda nörolojik komplikasyonlar belirgin olarak daha azdı (0.9% versus 15.3%; p=0.004). Ayrıca, off-pump grubunda kan transfüzyonu ihtiyacı (p < 0.05) ve hastanede kalış süresi (p < 0.05) belirgin olarak daha azdı.Her iki grup arasında, hastane içinde ki mortalite açısından anlamlı fark olmamasına rağmen, on-pump koroner cerrahi ile karşılaştırıldığında, diabetik hastalarda off-pump koroner arter cerrahisi, postoperatif morbidite ve hastanede kalış süresi açısından önemli bir avantaj sağlar.
We evaluated our outcomes in diabetic patients to compare the effect of off-pump with on-pump coronary revascularization.Between January 2002 and December 2008, 138 consecutive diabetic patients underwent isolated coronary artery bypass grafting. A total of 112 (81,2%) of these patients had off-pump coronary procedures.There were no significant clinical or statistical differences between the two groups for any prognostic variable. However, off-pump patients received significantly fewer distal anastomoses than the on-pump group (2.7±0.7 versus 3.1±0,69; P<0.05). There was no difference in operative and postoperative mortality (off-pump n=3, 2.7%, on-pump n=1, 3.8%; p=0.571), but the off-pump group had significantly fewer neurological complications (0.9% versus 15.3%; p=0.004). Off-pump patients also required less blood transfusion (p < 0.05) and had shorter lengths of stay (p < 0.05).Off-pump coronary operation in diabetic patients significantly reduced postoperative morbidity and length of stay compared with on-pump coronary operation, although no in-hospital survival difference was noted between the two groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2854
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303472.pdf525.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons