Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2848
Title: Primer over ve endometrium berrak hücreli karsinomalarında napsin-A immunohistokimyasal antikorunun ekspresyonunun araştırılması
Other Titles: Research of i̇mmunohi̇stochemi̇cal analysi̇s of napsi̇n-A i̇n pri̇mary ovary and endometri̇um clear cell carci̇noma
Authors: Adım, Şaduman Balaban
Sayar, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Over
Endometrium
Berrak hücreli karsinoma
Napsin-A
Ovary
Clear cell carcinoma
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayar, A. (2015). Primer over ve endometrium berrak hücreli karsinomalarında napsin-A immunohistokimyasal antikorunun ekspresyonunun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Endometrium kanseri, gelişmiş ülkelerde en sık görülen over kanseri ise 2.sıklıkta görülen jinekolojik malignansidir. Epitelyal over kanseri; jinekolojik maligniteler arasında en çok ölüme yol açan nedendir. Berrak hücreli karsinomlar; nükleer pleomorfizimi belirgin tümörler olup, prognozları kötüdür. Jinekolojik malignansilerde, subtipin belirlenmesi çok önemli olup; tedavi modalitesini değiştirmektedir. Çalışmamızın amacı Napsin-A antikorunun over ve endometrium berrak hücreli karsinomalarında ekspresyonlarını araştırmak ve primer ovaryan ve endometrial diğer epitelyal tümörlerle ayırıcı tanıdaki rolünü belirlemektir. Çalışmamızda 01.01.1998-01.07.2015 yılları arasında bölümümüzde tanı almış 36 adet over'in, 27 adet endometrium'un; berrak hücreli karsinoma, endometrioid adenokarsinoma ve seröz adenokarsinoma vakalarını histopatolojik olarak yeniden değerlendirip, Napsin-A immünekspresyonu açısından araştırdık. Değerlendirmemiz sırasında over berrak hücreli karsinoma olgularında; Napsin A ile %81.3 oranında, endometrium berrak hücreli karsinomalarında Napsin A ile %80 oranında immunekspresyon gözlendi. Over'in 13 seröz adenokarsinoma, 7 endometrioid adenokarsinoma; endometrium'un 9 seröz adenokarsinoma, 13 endometrioid adenokarsinoma vakalarının hiçbirinde Napsin-A İle pozitiflik görülmedi. Sonuç olarak over ve endometrium, berrak hücreli karsinoma, seröz adenokarsinoma, endometrioid adenokarsinoma ayırıcı tanısında Napsin-A immünohistokimyasal boyamasının çok faydalı olduğunu ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardık.
Endometrial carcinoma is the first, over carcinoma is the second mostly seen gynecologic malignancies in the developed countries. Epithelial ovarian cancer is the main cause of death among women with gynecologic malignancies. Clear cell carcinoma has an conspicuous nuclear pleomorfizm and poor prognosis. İn gynecologic malignancies classify the histopathologic subtypes is very important and alter the treatment modality. In this study, our aim is; evaluate the relationship between Napsin-A expression in clear cell carcinomas of the ovary and endometrium with other over and endometrium serous adenocarcinoma, endometrioid adenocarcinoma to reveal differences in expression and consider the benefit of these marker in the differential diagnosis. In our study; we included excision biopsy material of 36 ovarian, 27 endometrial patients with the diagnosis of clear cell carcinoma, endometrioid adenocarcinoma and serous adenocarcinoma patients between 01.01.1998 to 01.07.2015, performed to histopathological examination. In the present study, we compared the expression of Napsin-A between over and endometrium clear cell carcinoma with endometrioid and serous adenocarcinoma of the ovary and endometrium. In this study, immunohistochemical analysis revealed that in 13 of 16 ovarian clear cell carcinoma patients (%81.25), 4 of 5 endometrial clear cell carcinoma patients (%80) positive Napsin a staining is observed. No expression was observed in 13 serous adenocarcinoma , 7 endometrioid adenocarcinoma of the ovary and 9 serous adenocarcinoma, 13 endometrioid adenocarcinoma of the endometrium. As a result, we concluded that immunohistochemical staining of Napsin-A is very useful in the differential diagnosis of endometrial and ovarian clear cell carcinoma with endometrioid and serous adenocarcinoma of the ovary and endometrium
URI: http://hdl.handle.net/11452/2848
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412546.pdf5.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons