Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2831
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUncu, Yeşim-
dc.contributor.authorErsun, Hande Gül-
dc.date.accessioned2019-12-11T06:05:55Z-
dc.date.available2019-12-11T06:05:55Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationErsun, H. G. (2008). Emek Aile Hekimliği Merkezi'ne başvuran 15-49 yaş arası vajinal akıntılı kadınlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2831-
dc.description.abstractCinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) “human immunodeficiency virus (HIV)” enfeksiyonunun tanımlanmasıyla yeniden güncellik kazanan tüm dünyada önemsenen enfeksiyonlardır. Bulaşma yollarının özellikleri, neden oldukları akut ya da kronik sağlık sorunları, geç dönem sekelleri, infertilite, ektopik gebelik, yenidoğanda körlüğe kadar giden göz infeksiyonları gibi sosyal ve yaşamsal sonuçlarıyla önem taşırlar. Günümüzde çok sayıda genç ve cinsel yönden aktif insan CYBE ile karşılaşma riski altındadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’na bağlı Emek Aile Hekimliği Merkezi’ne başvuran 15-49 yaş arası kadınlarda (s:112) CYBE’ların görülme özelliklerini belirlemek için kesitsel bir araştırma amaçladık. Araştırma CYBE’lar açısından sosyodemografik, jinekolojik ve obstetrik özelliklerin sorgulandığı anket, yapılan jinekolojik muayene sonucu alınan örneklerin direk mikroskobi, gram boyama ve Chlamydia hızlı antijen testi ile değerlendirilmesini içermektedir. Elde edilen veriler bilgisayara girildikten sonra SPSS 13.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Çalışma evreninde %17 Candida, %9,8 Bakteriyel vajinoz, %2,7 Trichomoniasis, %2,7 Chlamydia trachomatis, %0,9 Gonokok enfeksiyonu tesbit edilmiştir. Tüm olgulara etkene yönelik tedavi önerilmiştir. Büyük ölçüde tedavi edilebilen, hatta alınacak tedbirlerle tamamen önlenebilecek CYBE’lar için toplumun eğitimi, hastalıkların erken tanı ve tedavisini kapsayan ulusal programların yürütülmesinde biz aile hekimlerine önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.tr_TR
dc.description.abstractSexually transmitted diseases (STD) have been considered important infections, especially after human immunodeficiency virus (HIV) had described. Because of social and life treatening results like properties of transmission ways, acute or chronic health problems that they cause, late sequelas, infertility, ectopic pregnancy, eye infections in newborn that may cause blindness; STD have importance. Today, many young and sexually active people have risk of having STD. We planned a sectional study to assess presence of STD in women (n:112) that are between 15-49 years of age and admitted to Emek Family Medicine Center of Uludağ University Faculty of Medicine Family Medicine Department. This study includes a questionnaire that asks about sociodemografic, gynaecologic and obstetric features for STD, and evaluation of samples, that obtained by gynaecologic examination, with direct microscopy, Gram staining and Chlamydia Rapid Antigen Testing. The data was analysed by SPSS 13.0 statistical package programme. We found out 17% Candida infection, 9,8% Bacterial vaginosis, 2,7% Trichomoniasis, 2,7% Chlamydia trachomatis infection, 0,9% Gonococcal infection in our region. Each cases were requested treatment against the causative agent. We, family practitioners, have important mission and responsibility for public education for STD, conducting national programmes including early diagnosis and treatment of diseases that can be treated mostly and can be prevented completely by precautions.en_US
dc.format.extent59 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCinsel yolla bulaşan enfeksiyonlartr_TR
dc.subjectCandidatr_TR
dc.subjectTrichomonastr_TR
dc.subjectBakteriyel vajinoztr_TR
dc.subjectChlamydia trachomatistr_TR
dc.subjectGonokoktr_TR
dc.subjectSexually transmitted diseasesen_US
dc.subjectBacterial vaginosisen_US
dc.subjectGonococcusen_US
dc.titleEmek Aile Hekimliği Merkezi'ne başvuran 15-49 yaş arası vajinal akıntılı kadınlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon sıklığıtr_TR
dc.title.alternativeFrequency of sexually transmitted diseases in women that admitted to Emek Family Medicine Center and between 15-49 years of ageen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289284.pdf321.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons