Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2831
Title: Emek Aile Hekimliği Merkezi'ne başvuran 15-49 yaş arası vajinal akıntılı kadınlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon sıklığı
Other Titles: Frequency of sexually transmitted diseases in women that admitted to Emek Family Medicine Center and between 15-49 years of age
Authors: Uncu, Yeşim
Ersun, Hande Gül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Candida
Trichomonas
Bakteriyel vajinoz
Chlamydia trachomatis
Gonokok
Sexually transmitted diseases
Bacterial vaginosis
Gonococcus
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersun, H. G. (2008). Emek Aile Hekimliği Merkezi'ne başvuran 15-49 yaş arası vajinal akıntılı kadınlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyon sıklığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) “human immunodeficiency virus (HIV)” enfeksiyonunun tanımlanmasıyla yeniden güncellik kazanan tüm dünyada önemsenen enfeksiyonlardır. Bulaşma yollarının özellikleri, neden oldukları akut ya da kronik sağlık sorunları, geç dönem sekelleri, infertilite, ektopik gebelik, yenidoğanda körlüğe kadar giden göz infeksiyonları gibi sosyal ve yaşamsal sonuçlarıyla önem taşırlar. Günümüzde çok sayıda genç ve cinsel yönden aktif insan CYBE ile karşılaşma riski altındadır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’na bağlı Emek Aile Hekimliği Merkezi’ne başvuran 15-49 yaş arası kadınlarda (s:112) CYBE’ların görülme özelliklerini belirlemek için kesitsel bir araştırma amaçladık. Araştırma CYBE’lar açısından sosyodemografik, jinekolojik ve obstetrik özelliklerin sorgulandığı anket, yapılan jinekolojik muayene sonucu alınan örneklerin direk mikroskobi, gram boyama ve Chlamydia hızlı antijen testi ile değerlendirilmesini içermektedir. Elde edilen veriler bilgisayara girildikten sonra SPSS 13.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Çalışma evreninde %17 Candida, %9,8 Bakteriyel vajinoz, %2,7 Trichomoniasis, %2,7 Chlamydia trachomatis, %0,9 Gonokok enfeksiyonu tesbit edilmiştir. Tüm olgulara etkene yönelik tedavi önerilmiştir. Büyük ölçüde tedavi edilebilen, hatta alınacak tedbirlerle tamamen önlenebilecek CYBE’lar için toplumun eğitimi, hastalıkların erken tanı ve tedavisini kapsayan ulusal programların yürütülmesinde biz aile hekimlerine önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.
Sexually transmitted diseases (STD) have been considered important infections, especially after human immunodeficiency virus (HIV) had described. Because of social and life treatening results like properties of transmission ways, acute or chronic health problems that they cause, late sequelas, infertility, ectopic pregnancy, eye infections in newborn that may cause blindness; STD have importance. Today, many young and sexually active people have risk of having STD. We planned a sectional study to assess presence of STD in women (n:112) that are between 15-49 years of age and admitted to Emek Family Medicine Center of Uludağ University Faculty of Medicine Family Medicine Department. This study includes a questionnaire that asks about sociodemografic, gynaecologic and obstetric features for STD, and evaluation of samples, that obtained by gynaecologic examination, with direct microscopy, Gram staining and Chlamydia Rapid Antigen Testing. The data was analysed by SPSS 13.0 statistical package programme. We found out 17% Candida infection, 9,8% Bacterial vaginosis, 2,7% Trichomoniasis, 2,7% Chlamydia trachomatis infection, 0,9% Gonococcal infection in our region. Each cases were requested treatment against the causative agent. We, family practitioners, have important mission and responsibility for public education for STD, conducting national programmes including early diagnosis and treatment of diseases that can be treated mostly and can be prevented completely by precautions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2831
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289284.pdf321.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons