Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2829
Title: Araç aydınlatma ürünlerinde geleneksel plastik parça birleştirme yöntemlerinin lazer kaynak yöntemi ile karşılaştırılması.
Other Titles: Comparison of traditional plastic parts welding methods with laser welding methods in automotive lighting products.
Authors: Karpat, Fatih
Turhan, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Keywords: Lazer iletim kaynağı
Termoplastik malzemeler
Titreşim kaynağı
Plastik kaynak
Taşıt aydınlatma üniteleri
Sıcak lama kaynağı
Arka aydınlatma ürünleri
Stop
Aydınlatma ürün tasarımı
Plastik lazer kaynağı
Araç aydınlatmasının tasarım kuralları
Laser transmission welding
Thermoplastic materials
Vibration welding
Plastic welding
Vehicle lighting units
Hot plate welding
Rear lighting
Lighting product design
Laser welding for plastics
Design rules of vehicle lighting
Issue Date: 6-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, B. (2018). Araç aydınlatma ürünlerinde geleneksel plastik parça birleştirme yöntemlerinin lazer kaynak yöntemi ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarında, dış aydınlatma üniteleri (far, stop, sis lambası vb. ) taşıtların vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur ve aydınlatma sistemlerinde estetik görünüm öncelikli öneme sahiptir ; bu yüzden aydınlatma sistemlerinde tasarım süreci her geçen gün daha kompleks bir hal almıştır. Bu parçaların yüksek kalitede estetik tasarıma sahip olması beklenirken aynı zamanda sürüş esnasında görüş açısı, aydınlatma konfor ve güvenliği açısından kusursuz bir optik özelliğe sahip olmaları da beklenmektedir. Bu beklentileri karşılayabilecek tasarımların gerçekleştirilmesi ise yine ileri teknoloji cihazlar ile sağlanabilmektedir. Aydınlatma ürünlerinin tasarımından son kullanıcıya kadar olan sürecinde, estetik ve kalite anlamında yeterli ürünü üretmiş olabilmenin en önemli aşamalarından biri, aydınlatma ürününün plastik parçaları için kullanılan birleştirme yöntemidir. Plastik parçalar birçok farklı şekillerde kaynak metodları ile birleştirilebilirler. Titreşim, ultrasonik, döndürme, sıcak plaka kaynaklamaları bunlardan bazılarıdır. Ancak bu geleneksel yöntemlerin bazı şartlarda yeterli olmaması günümüz koşullarında yeni projelerin dış pazarlara kaymasına yol açmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, gelişen teknoloji ile birlikte yeni nesil bir birleştirme yöntemi olan lazer kaynak yönteminin kullanımının yaygınlaşması da büyük önem arz etmektedir. Bu proje ile amaçlanan, plastik parça birleştirme yöntemlerinden titreşim kaynak yöntemi, sıcak lama kaynak yöntemi ve lazer kaynak yöntemi için gereken tüm tasarım kurallarının oluşturulması, tasarım kuralları dahilinde ürünün tasarlanması, tasarım sonrası tüm üretim prosesi sisteminin verilerinin oluşturulması ardından ortaya çıkarılan ürünlerin kaynak prosesleri sonrasında gereken tüm kalite kontrollerinin yapılması ve elde edilen veriler doğrultusunda bu kaynak yöntemlerinin karşılaştırılmasıyla müşteri kalite beklentilerini en uygun şartlarda karşılayacak üretim yönteminin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, firma kapsamında bulunan plastik parça birleştirme yöntemlerinden titreşim kaynak yöntemi, sıcak lama kaynak yöntemi ve lazer kaynak yöntemi ile üretimi yapılan üç farklı proje belirlenmiştir ve yukarıda bahsi geçen tüm kriterler bu üç farklı kaynak yöntemi ile üretilen projeler üzerinden gidilerek ortaya koyulmuştur.
In the leading companies of the automotive industry, outdoor lighting units (headlight, stop, fog lamp, etc.) have become one of the essential elements of vehicles and the aesthetic appearance in lighting systems has priority. So the design process of lighting systems, became more complex the other day. While it is expected that these parts will have a high quality aesthetic design, it is also expected that they will have a perfect optical feature in terms of visibility, lighting comfort and safety while driving. Designs that can meet these expectations can also be achieved with advanced technology devices. One of the most important stages of producing sufficient products in terms of aesthetics and quality in the process from the design of the lighting products to the end user is the joining method used for the plastic parts of the lighting product. Plastic parts can be welded with many different welding methods. Vibration, ultrasonic, hot plate welding are some of these. However, the fact that these traditional methods are not sufficient under certain conditions leads to the shift of new projects to foreign markets in today's conditions. Considering this situation, it is very important that the use of laser welding method, which is a new generation joining method together with developing technology, is widespread. The aim of this project is to create all design rules for vibration welding, hot plate welding and laser welding methods of plastic parts joining methods, design of the product within the design rules, creation of the data of the entire production process system after the design. Followed by, the aim of this project is all necessary quality controls after the welding processes of the products revealed and the comparison of these welding methods in the direction of the obtained data and the determination of the production method which will meet the customer quality expectations in the most favorable conditions. In line with this objective, three different projects have been identified that are produced by the vibration welding method, the hot welding method and the laser welding method among the plastic parts joining methods within the scope of the company and all of the criteria mentioned above have been put forward through these projects which produced by three different welding method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2829
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496278.pdf4.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons