Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2824
Title: SSR moleküler işaretleyicileri kullanılarak Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan soğan çeşitleri arasındaki genetik ilişkinin belirlenmesi.
Other Titles: Assessment of genetic relationship among onion cultivars grown in Turkey using SSR markers
Authors: İpek, Ahmet
Kanbur, Ertan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı.
Keywords: A.cepa L.
Soğan
SSR
Genetik ilişki
Moleküler markırlar
Onion
Genetic relationship
Molecular markers
Issue Date: 23-Oct-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanbur, E. (2015). SSR moleküler işaretleyicileri kullanılarak Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan soğan çeşitleri arasındaki genetik ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Ülkemizde yaygın olarak soğan (A. cepa L.) üretiminde kullanılan soğan çeşitleri arasındaki genetik ilişkinin SSR moleküler işaretleyicileri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında otuz altı adet soğan çeşidinin tohumları dokuz farklı firmadan temin edilmiştir. Soğan çeşitleri arasındaki genetik farklılık analizleri için 18 adet SSR moleküler işaretleyicileri kullanılmıştır. Dice benzerlik katsayısına göre elde edilen verilerden genetik benzerlik matrisi hesaplanmıştır. Analizleri yapılan soğan çeşitleri arasındaki genetik benzerlik %52 ile %95 arasında değişmiştir. Benzerlik matrisine göre oluşturulan UPGMA dendogramına göre %80 ve üzerinde benzerlik gösteren dokuz grup, %90 ve üzerinde benzerlik gösteren beş grup tespit edilmiştir. İki firmanın soğan çeşitleri arasındaki genetik benzerlik diğerlerine göre daha fazladır ve %80 ve üzerinde benzeyen dokuz gruptan dört tanesi bu iki firmaya ait soğan çeşitleridir. Farklı iki firma tarafından farklı isimler altında satılan iki soğan çeşidi arasındaki benzerlik %95 bulunmuştur. Bu durum benzer genotipe sahip bitkilerin her iki firma tarafından çoğaltılıp satıldığına işaret etmektedir. Soğan bitkisinin açık tozlaşan bir bitki olduğu düşünüldüğünde çeşitler arasında benzerliğin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.
This reaserch aims to assess the genetic relationship among the widely cultivated onion cultivars (A. cepa L.) in Turkey using SSR molecular markers. For this purpose seeds of thirty six onion cultivars were supplied from nine seed companies. Eighteen SSR molecular markers were used to analyse the genetic relationship. A genetic similarity matrix was calculated using the data with Dice similarities coefficient. Genetic similarities among the onion cultivars ranged from 52% to 95%. A UPGMA dendogram based on the similarity matrix revealed that there are nine groups at or above 80% genetic similarity level and 5 groups at or above 90% genetic similarity level. Onion cultivars supplied from two companies were most similar in comparison and the four groups out of the nine which has the genetic similarity level at or above 80% belongs to these two companies. Also one of the mentioned companies has a match of 95% genetic similarity level between an onion cultivar which is sold under a different name by another company. When it is considered that onions are open pollinated plants, these high genetic similarity levels can be considered fairly high.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2824
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406521.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons