Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2813
Title: Dinler tarihi açısından Hıristiyanlıkta kürtaj (Katolik kilisesi örneği)
Other Titles: Abortion in Christianity in terms of history of religions (The case of the Catholic Church)
Authors: Sayar, Süleyman
Özçimen, Zeynep
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Kürtaj
Abortion
Çocuk düşürme
Fetüs
Doğum kontrolü
Katolik Kilisesi
Miscarriage
Fetus
Contraception
Catholic Church
Issue Date: 2-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özçimen, Z. (2019). Dinler tarihi açısından Hıristiyanlıkta kürtaj (Katolik kilisesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Hıristiyanlıkta kürtaj meselesini Katolik Kilisesi örneği baz alınarak incelemek ve konu bağlamındaki yorum ve tartışmaları sunmaktır. İlk bölümde kürtaj kavramı başta olmak üzere çalışma içerisinde konu kapsamında yer alan bazı kavramlar tanımlanmış, kürtaj meselesinin genel çerçevede hukuki ve ahlakî boyutları ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde Yahudilik Hıristiyanlık ve İslam dinleri ile birlikte diğer bazı din ve geleneklerin kürtaj konusundaki genel bakışı ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise çalışmanın asıl konusu olan Katolik Kilisesi öğretisi çerçevesinde kürtaj meselesine bakış, Kutsal Kitap’tan örnekler ve yorumları ortaya konularak incelenmiştir. Bununla birlikte Katolik etkinin görüldüğü bazı ülkelerde kürtaj uygulamaları ve yaptırımlar ortaya konulmuştur. Son olarak diğer Hıristiyan Kiliselerinin de kürtaj hususundaki görüşlerine karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.
The purpose of this study is to analyze the issue of abortion in Christianity based on the example of the Catholic Church and to present the comments and discussions in the context of the subject. In the first chapter, some concepts within the scope of the study have been defined and in general, the legal and moral dimensions of the abortion issue are discussed. In addition, in this chapter, an overview of Judaism, Christianity and Islam religions and some other religions and traditions is shown. In the second chapter, the main subject of the study was the view of abortion in the context of Catholic Church teachings, examples and interpretations from the Bible. However, in some countries where Catholic influence occurs, abortion practices and sanctions have been introduced. Finally, the other Christian Churches' views on abortion were also included comparatively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2813
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701221009.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons