Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDilek, Kamil-
dc.contributor.authorKeni, Nermin-
dc.date.accessioned2019-12-10T12:55:54Z-
dc.date.available2019-12-10T12:55:54Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationKeni, N. (2012). Sistemik lupus eritamatozus hastalarında klinik ve laboratuvar verilerin geriye dönük analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2811-
dc.description.abstractUÜTF Nefroloji/Romatoloji Bilim Dalı' nda Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE) tanısı ile izlenen olgularda klinik ve laboratuvar verileri geriye dönük irdeleyerek, bunların birbirleri ve Lupus Nefriti başta olmak üzere morbidite ve mortalitesi yüksek olan organ tutulumları ile ilişkisini değerlendirmek. İleri yaş başlangıçlı lupus (İYBL) hastalarında klinik ve laboratuvar verilerini karakterize etmek.UÜTF Romatoloji/ Nefroloji Bilim Dalı' na 1980-2010 yılları arasında başvuran, ACR kriterlerine göre SLE tanısı konarak izlenen 180 olgunun üniversitemiz arşivinde kayıtlı bulunan dosyalarına ulaşılmış; yaş, cinsiyet, hastalık yaşı, UÜTF' de takip süresi, aktivasyon süreleri, mevcut tedavileri, klinik bulgular ve laboratuvar bulguları geriye dönük analiz edilmiştir. Dosyaların incelenmesinde tanı sırasındaki bilgiler dikkate alınarak veriler elde edilmiştir.Laboratuvar ve klinik bulguların, Lupus Nefriti olan ve olmayan olgular arasındaki karşılaştırılmasında; ortalama hastalık yaşı, takip süresi, sedimentasyon değerleri ve aktivasyon göstergelerinin Lupus Nefriti olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlendi. Klinik ve laboratuvar veriler arasında da anlamlı birliktelikler görüldü. İYBL hastalarında Lupus Nefrit sıklığının ve ateş, malar raş gibi aktif hastalığa eşlik eden bulguların sıklığının azaldığı görüldü. SLE tanılı hastaların tanı ve takibinde olduğu kadar, mortalitesi yüksek organ tutulumların izlemi ve tedavi planının efektif yapılabilmesi için klinik ve laboratuvar verilerin dikkatli irdelenmesinin önemi büyüktür. İYBL hastalarının karakteristiklerinin farklı olduğunu bilmek hastalık yönetiminde önemlidir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this retrospective study is, to find any relationship between clinic, laboratory findings and affected organ systems in patients who were followed by UÜTF Nephrology/ Rheumatology Science with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and to show characteristics of older age onset of SLE patients.We collected the file informations of 180 patients who were treated and followed during 1980-2010 years in UÜTF Romatology/ Nephrology Science by using of archives data. We analized patient?s age, illness age, sex, following times in UÜTF, mean activation times, present medications of patients, clinic and laboratory findings carefully. The data at the time of diagnosis was used in the study.While the comparison clinic and laboratory findings in patients with SLE, we found that mean illnes age, time of following up, sedimentation rate and activation signs were meaningfully higher in that grup with Lupus Nephritis. Also meaningful cooperations were established between clinic and laboratory findings. We saw a lower frequency of Lupus Nephritis in older age onset of SLE patients; similar to malar rash and fewer who are the signs of active illness.The importance of carefully researching the clinic and laboratory findings is great in both diagnosis of the disease and determining of affected organ systems; so than deciding of the spesific treatment and following strategies can be done more effective. Also having the knowledge of differences of characteristics in older age onset of Lupus is important to manage the disease correctly.en_US
dc.format.extentIII, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSistemik lupus eritamatozustr_TR
dc.subjectKlinik verilertr_TR
dc.subjectLaboratuvar verilertr_TR
dc.subjectLupus nefrititr_TR
dc.subjectİYBL hastalığıtr_TR
dc.subjectSystemic lupus erythematosusen_US
dc.subjectClinic dataen_US
dc.subjectLaboratory dataen_US
dc.subjectLupus nephritisen_US
dc.subjectOlder age onset of lupusen_US
dc.titleSistemik lupus eritamatozus hastalarında klinik ve laboratuvar verilerin geriye dönük analizitr_TR
dc.title.alternativeRetrospecive analysis of clinic and laboratory findings in patients with systemic lupus erythematosusen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308148.pdf987.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons