Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2811
Title: Sistemik lupus eritamatozus hastalarında klinik ve laboratuvar verilerin geriye dönük analizi
Other Titles: Retrospecive analysis of clinic and laboratory findings in patients with systemic lupus erythematosus
Authors: Dilek, Kamil
Keni, Nermin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Sistemik lupus eritamatozus
Klinik veriler
Laboratuvar veriler
Lupus nefriti
İYBL hastalığı
Systemic lupus erythematosus
Clinic data
Laboratory data
Lupus nephritis
Older age onset of lupus
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keni, N. (2012). Sistemik lupus eritamatozus hastalarında klinik ve laboratuvar verilerin geriye dönük analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: UÜTF Nefroloji/Romatoloji Bilim Dalı' nda Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE) tanısı ile izlenen olgularda klinik ve laboratuvar verileri geriye dönük irdeleyerek, bunların birbirleri ve Lupus Nefriti başta olmak üzere morbidite ve mortalitesi yüksek olan organ tutulumları ile ilişkisini değerlendirmek. İleri yaş başlangıçlı lupus (İYBL) hastalarında klinik ve laboratuvar verilerini karakterize etmek.UÜTF Romatoloji/ Nefroloji Bilim Dalı' na 1980-2010 yılları arasında başvuran, ACR kriterlerine göre SLE tanısı konarak izlenen 180 olgunun üniversitemiz arşivinde kayıtlı bulunan dosyalarına ulaşılmış; yaş, cinsiyet, hastalık yaşı, UÜTF' de takip süresi, aktivasyon süreleri, mevcut tedavileri, klinik bulgular ve laboratuvar bulguları geriye dönük analiz edilmiştir. Dosyaların incelenmesinde tanı sırasındaki bilgiler dikkate alınarak veriler elde edilmiştir.Laboratuvar ve klinik bulguların, Lupus Nefriti olan ve olmayan olgular arasındaki karşılaştırılmasında; ortalama hastalık yaşı, takip süresi, sedimentasyon değerleri ve aktivasyon göstergelerinin Lupus Nefriti olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlendi. Klinik ve laboratuvar veriler arasında da anlamlı birliktelikler görüldü. İYBL hastalarında Lupus Nefrit sıklığının ve ateş, malar raş gibi aktif hastalığa eşlik eden bulguların sıklığının azaldığı görüldü. SLE tanılı hastaların tanı ve takibinde olduğu kadar, mortalitesi yüksek organ tutulumların izlemi ve tedavi planının efektif yapılabilmesi için klinik ve laboratuvar verilerin dikkatli irdelenmesinin önemi büyüktür. İYBL hastalarının karakteristiklerinin farklı olduğunu bilmek hastalık yönetiminde önemlidir.
The aim of this retrospective study is, to find any relationship between clinic, laboratory findings and affected organ systems in patients who were followed by UÜTF Nephrology/ Rheumatology Science with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and to show characteristics of older age onset of SLE patients.We collected the file informations of 180 patients who were treated and followed during 1980-2010 years in UÜTF Romatology/ Nephrology Science by using of archives data. We analized patient?s age, illness age, sex, following times in UÜTF, mean activation times, present medications of patients, clinic and laboratory findings carefully. The data at the time of diagnosis was used in the study.While the comparison clinic and laboratory findings in patients with SLE, we found that mean illnes age, time of following up, sedimentation rate and activation signs were meaningfully higher in that grup with Lupus Nephritis. Also meaningful cooperations were established between clinic and laboratory findings. We saw a lower frequency of Lupus Nephritis in older age onset of SLE patients; similar to malar rash and fewer who are the signs of active illness.The importance of carefully researching the clinic and laboratory findings is great in both diagnosis of the disease and determining of affected organ systems; so than deciding of the spesific treatment and following strategies can be done more effective. Also having the knowledge of differences of characteristics in older age onset of Lupus is important to manage the disease correctly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2811
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
308148.pdf987.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons