Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2809
Title: Kuşluk namazı ile ilgili hadislerin tespiti ve değerlendirilmesi
Other Titles: The determination and evaluation of hadiths about prayer duha
Authors: Karahan, Abdullah
Baloğlanlı, Aslan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Duha
Prayer
Namaz
Sünnet
Hadis
Sunnah
Hadith
Issue Date: 9-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Baloğlanlı, A. (2019). Kuşluk namazı ile ilgili hadislerin tespiti ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kuşluk namazı dini gelenekte önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamber’in (s.a.v) sahih hadislerde haber verdiği üzere bu namaz, kılındığı zaman sevap, kılınmadığı zaman da günah olmayan ibadet türündendir. Ancak konu hakkında varit olan hadislerin konuya delalet edip etmemesi veya sıhhat bakımdan tartışmalı olması âlimlerin bu namaz hakkında farklı görüşler ortaya koymasına sebep olmuştur. Genel İslam âlimleri tarafından müstehab bir sünnet olarak kabul görse de bazı âlimler onun bidat veya sünnet olmadığını ireli sürmüşlerdir. Bu sebeple bu tezde kuşluk namazı konusu ela alınıp incelenmektedir. İlk başta kuşluk namazı hakkında tam bir bilgi elde edinip onu satırlara dökerek okuyucuya faydalı olmak hedefleniyor. Tezimiz hadis kaynaklarında bu konu ile alakalı olan tüm hadislerin tespit edilip hadis usûlüne dayanarak değerlendirilmesi, var olan hadislerin tahrîci ve zıt olanların izahını amaçlanmaktadır.
Duha prayer holds a special place in the religious tradition. According to the authentic (sahih) narrations of Prophet Muhammad (PBUH), this prayer is mentioned as one of the good deeds in case of its implementation and is not recalled as a sin in case of its unfulfillment. However, some savants shared various opinions on the mentioned prayer because of the lack of extant narrations with clear signification or being controversial in terms of authenticity. Although being accepted as fair sunnah by many Muslim jurists, this prayer is mentioned as bid'ah or has no reference to sunnah. To this end, Duha prayer is taken into consideration in this thesis. Firstly, it is aimed to provide the complete information about Duha prayer by presenting it in the sentences in order to be useful for the every reader. The thesis also aims to determine and evaluate all hadiths, according to the narrative method, given in the sources which are related to the topic and elicit them by giving the explanations for opposed hadiths.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2809
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701523086.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons