Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2807
Title: Yerel halkın yavaş şehir hareketine ilişkin algıları: Akyaka Köyü
Other Titles: Local people's perceptions of slow city movement: The case of Akyaka
Authors: Keskin, Enes Battal
Levent, Fatma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Yavaş şehir
Cittaslow
Yavaş hareketi
Akyaka
Yerel halk
Slow movement
Local people
Issue Date: 1-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Levent, F. (2019). Yerel halkın yavaş şehir hareketine ilişkin algıları: Akyaka Köyü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, yavaş şehir hareketinin ortaya çıkışı, felsefesi, üyelik süreci, kriterleri incelenerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Kavramsal çerçeve ışığında harekete üye olan dünyadan örnekler gösterilmiş ve araştırmanın örnek olarak aldığı yavaş şehir Akyaka’nın tarihi, çevresel, kültürel, sosyal yapısı incelenmiştir. Yürütülen araştırmada alanda yapılan “sohbet tarzı görüşmeler” ve “gözlem” kullanılırken ayrıca ikincil veri olarak yerel gazeteler ve dergiler “doküman incelemesi”ne tabi tutulmuştur. Örnek üzerinden edinilen bulgular sonuç bölümünde detaylı bir şekilde tartışılmıştır.
In this study, tried to create conceptual framework by researching the apperence of the slow city movement, philosophy, membership process, criteria. Accordingly of the conceptual framework, examples from the world, the historical, environmental, economic and social structure of the slow city Akyaka is examined. In the research, using method of observation and face to face interviews, as a second data, local newspaper and local magazines are gathered, as well. In conclusion section, stemming from evidences of the sample case ares discussed profoundly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2807
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10278709.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons