Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2805
Title: Bursa’da doğal florada bulunan sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) populasyonlarında farklı yüksekliklerin hiperisin oranı üzerine etkisinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the effects of altitude variations on the hypericin content of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) populations, over the wild flora in the Bursa region
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Kaçar, Oya
Azkan, Nedime
Keywords: Sarı kantaron
Hypericum perforatum l
Yetişme yüksekliği
Hiperisin
St. John’s wort
Altitude
Hypericin
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaçar, O. ve Azkan, N. (2005). "Bursa’da doğal florada bulunan sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) populasyonlarında farklı yüksekliklerin hiperisin oranı üzerine etkisinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-89.
Abstract: Bu araştırma Bursa ilinde ova ve dağ koşullarında farklı lokasyonlardan çiçeklenme başlangıcı ve tam çiçeklenme dönemlerinde toplanan çeşitli Hypericum perforatum L. populasyonlarında yüksekliğe bağlı olarak hiperisin içeriğindeki değişimi ve en yüksek hiperisin içeriğine sahip lokasyonları belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Toplama işlemi 2001 yılında ova koşullarını oluşturan Bursa ilinin batı kısmı 125 m (Görükle) ve 155 m (İhsaniye) ile Uludağ’ı temsil eden 300, 650, 1000 ve 1880 m; 2002 yılında ova koşullarını oluşturan Bursa ilinin batı kısmı 125 m (Görükle) ve doğu kısmı 155 m (Bursa-Ankara Yolu) ile Uludağ’ı temsil eden 400, 500, 700, 940, 1000, 1010, 1070 ve 1100 m yüksekliklerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak her iki gelişme döneminde de elde edilen hiperisin oranlarında yüksekliğe bağlı olarak düzenli bir artış veya azalış meydana gelmemiştir. 2001 yılında ele alınan lokasyonlardaki bitkilerin sırasıyla her iki gelişme döneminde de ortalama hiperisin oranları (Görükle: % 0.124, % 0.139; İhsaniye: % 0.150, % 0.146; Uludağ: % 0.140, % 0.157) arasında istatistiksel anlamda bir farklılık belirlenmemiş, 2002 yılında ise sırasıyla her iki gelişme döneminde de Bursa ilinin doğusunda yer alan Ankara Yolu lokasyonunu oluşturan bitkiler (% 0.223, % 0.189) diğer lokasyonlara göre (Görükle: % 0.129, % 0.147; Uludağ: % 0.143, % 0.138) istatistiksel anlamda daha yüksek ortalama hiperisin oranına ulaşmışlardır.
This study was carried out to determine the differences in the hypericin contents of Hypericum perforatum L. populations, with altitude variations and to determine, also, the locations where the highest hypericin contents are obtained. The study was done at the beginning of flowering and full flowering periods. Samples were collected in the year 2001 in the lowland, at the west sites of Bursa (Görükle, Alt.:125 m),the midland Bursa (İhsaniye, Alt.:155 m), in the year 2002 in the lowland, at the west sites of Bursa (Görükle, Alt.:125 m) the east sites of Bursa (Along Bursa-Ankara highway, Alt.:155 m) and at the different elevations of Uludağ Mountain (300, 650, 1000 and 1880 m in 2001; 400, 500, 700, 940, 1000, 1010, 1070 and 1100 m in 2002). For both of the development stages, results of the study did not indicate any meaningful increase or decrease in the hypericin contents, in line with changes in altitude in 2001 and 2002. There were no statistically differences between the average hypericin contents for the samples collected in 2001. The values for the two development stages were as follows: Görükle: % 0.124, % 0.139; İhsaniye: % 0.150, % 0.146; Uludağ: % 0.140, % 0.157. For the year 2002, the values of the samples from the East sites were found to be statistically higher than the values of the other locations: East sites of Bursa: % 0.223, % 0.189; Görükle: % 0.129, % 0.147; Uludağ: % 0.143, % 0.138.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Nedime Azkan'ın danışmanlığında Oya Kaçar tarafından hazırlanan"Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.)'da morfolojik, agronomik özellikler ile hiperisin ve uçucu yağ bakımından bireysel varyabilitenin belirlenmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154033
http://hdl.handle.net/11452/2805
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_1_7.pdf246.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons